Güncel Gönderiler

 • Bölgesel hava savunma için çok amaçlı konuşlanma modeli 

  Özdemir, Zeynep (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, katmanlı hava savunma sistemi ile bir bölgenin olası hedeflerden korunması için füzelerin optimal tahsisi ve konuşlanma sorununu ele almaktadır. Bu kapsamda, etkisiz hale getirme olasılığı ve toplam maliyet ...
 • Model tabanlı geliştirme teknolojisinin hava aracı yazılımlarında kullanımı ve sertifikasyonu 

  Saraç, Tuğba (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi pek çok sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetler ile ilgili alternatiflerin artmasına imkân vermiştir. Bu durum üreticiler arasında sıkı bir ...
 • Gender recognition and age estimation based on human gait 

  Berksan, Murat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  In this study, the feasibility of Convolutional Neural Networks (CNN) for gait based gender recognition and age estimation problems were investigated. For this purpose, different networks were evaluated and a basis was ...
 • Anjiyografi görüntülerinde damar daralmalarının evrişimsel sinir ağı yöntemi kullanılarak belirlenmesi 

  Demir, Ahmet Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Koroner arter hastalığı (KAH) dünya genelinde en sık görülen kalp hastalığı türüdür. Kardiyovasküler hastalıklar genellikle kalp krizi, anjina veya inmeye yol açabilecek daralmış veya tıkanmış kan damarlarını içeren koşulları ...
 • Böbrek nakil başarısının izlenmesi için bir karar destek aracı 

  Arısoy, Suna (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Organ nakli son yıllarda oldukça gelişen bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. En yaygın olarak gerçekleştirilen organ nakilleri ise böbrek ve karaciğer naklidir. Böbrek nakli kadavradan ya da canlı vericiden sağlanabilmektedir. ...
 • Gen ifade tahmini için veri bütünleştirme 

  Bayrak, Tuncay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Canlı formunun sürdürülebilirliğinin temelinde protein sentezi yer almaktadır. Protein sentezinde, insan genomundaki kodlayıcı genleri düzenleyen küçük nükleotid dizilerinin (mikro RNA) ve diğer yönetici genlerin (Transkripsiyon ...
 • Performance evaluation of thoroughly adaptive particle filter (tapf) for 3d radar tracking applications 

  Yapıcı, Kadir Gökberk (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Building 3-D Radar tracking system generally comes with issues of non-linearity on both state and motion model. In this study, several common tracking algorithms are compared performance-wise under noisy environment, ...
 • Ses olayı tanıma ve akustik sahne geri getirimi 

  Başbuğ, Ahmet Melih (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Çevresel ses olarak tanımlanan ses olayları içerisinde birçok önemli bilgiler bulunabilir. Bu çözümlenmemiş ses sinyallerinin otomatik sistemler tarafından anlamlı verilere dönüştürülmesi önemlidir. Bunun için otomatik ...
 • Bir manyetik füzyon nükleer reaktörünün nötronik analizinin yapılması 

  Karakoç, Alper (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, ilk duvar yükü 5 MW/m2 ve 500 MW füzyon gücü değeri için küresel geometride manyetik füzyon reaktörü modellemesi tamamlanmıştır. Modellenen füzyon reaktöründe plazma bölgesinde D-T yakıtı kullanılmıştır. ...
 • Deep learning for biological sequences 

  Paker, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Nowadays, with the increase in biological knowledge, the use of deep learning in bioinformatics and computational biology has increased. Newly, deep learning is widely used to classify and analyze biological sequences. In ...
 • Akıllı ulaşım sistemleri üzerine bir sistematik literatür taraması 

  Güven, Ali Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Akıllı şehirler, sakinlerini dijital topluluklara dönüştüren ve onların hayatını her yönden kolaylaştıran bir anlayışla hızla gelişmektedir. Akıllı şehirlerin en önemli parçası olan akıllı ulaşım sistemleri (AUS), herkesin ...
 • İnsan sağlığı takibi için giyilebilir sensör verilerinin çok kipli ve füzyon tabanlı analizi 

  Memiş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, sağlık bilişimi alanında, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin, sağlık durumlarının ve günlük aktivitelerinin takibi amacıyla, farklı sensörlerden toplanan verilerden anlamlı bilgilerin elde edilebilmesi için, ...
 • Havadan yere atılan bir füze için farklı güdüm algoritmalarının karşılaştırmalı analizi 

  Yılmaz, Gözde (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu tezde; hareketsiz, sabit hızlı ve sabit ivmeli hedef tipinin kullanıldığı senaryolar için iki farklı füze dinamiğinin kullanıldığı kapsamlı bir füze hareket modeli üzerinde literatürdeki yaygın güdüm algoritmaları ...
 • Yüksek mukavemetli çift fazlı çeliklerde ısıl işlem parametrelerinin mekanik özelliklere etkileri 

  Özcan, Engin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Çelikler özellikle otomotiv endüstrisinde yaygın kullanıma sahiptir. Buna ek olarak daha yüksek şekillendirilebilirliğe sahip olan yüksek mukavemetli çift fazlı çelikler endüstride daha çok rağbet görmektedir. Bu çalışmada ...
 • Avrupa kimliği inşa süreci ve Türkiye - AB ilişkileri 

  Kılıç, Aylin (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, 1959 yılında Türkiye‟nin gerçekleştirmiş olduğu ortaklık başvurusu ile Soğuk Savaş dönemi içerisinde başlamıştır. “Güvenlik kaygısının” hakim olduğu bu dönemde taraflar ...
 • Soğuk savaş döneminde İran ve Türkiye'nin dış politikasındaki ittifak tercihleri: Benzerlikler, farklılıkları 

  Altınörs, Mehmet Nur (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  Uluslararası ilişkiler ve politikada ittifak önemli bir kavramdır. İki ülke veya ülkeler arasında yapılan ittifak örneklerinin tarih boyunca görülmesine karşın ittifak teorilerinin ortaya atılması ve ilgi görmesi 2.Dünya ...
 • Yeni muhafazakârlar, Irak savaşı ve islamofobi 

  Güler, Muhammed Çağrı (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  ABD’deki Yeni Muhafazakarlara göre; Birleşik Devletler Soğuk Savaştan sonra gücünü korumak için yeni bir düşman yaratmak zorundaydı. İhtiyaç duyulan düşman ise diktatör rejimlerin güvenlikçi dış politika algısıyla tehdit ...
 • Türkiye doğal gaz piyasasının liberalizasyon hedefi özelinde Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri 

  Soruş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
  Doğal gaz günümüz dünyasında önemli bir enerji emtiası olarak hayatımızın her alanında kullanılan bir ürün haline gelmiştir. Halihazırda, küresel birincil enerji talebinin %22’si doğal gazdan karşılanmaktadır. Bu nedenle, ...
 • Development of a decision support system for purchasing of dental implants 

  Özdiler Çopur, Funda G. (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Most attractive treatment option for the replacement of missing teeth is Dental implants. Dental implantation is a very troublesome process since there are a lot of factors affect the success of implantation. While some ...
 • Su tünellerinde model hareket kontrolü ve senkron aerodinamik kuvvet ölçüm sistemi tasarımı 

  Koca, Mert Seydi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Akışa maruz kalacak modelin veya yapının üretimine başlanmadan önce, aerodinamik kuvvet analizinin yapılması kritik önem arz etmektedir. Günümüzde bu ihtiyacı gidermek adına tasarlanan birçok aerodinamik test donanımı ...

Daha Fazla