Total Visits

Views
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması11041
Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği ile takip edilen hastaların sınıflandırılması ve mortaliteyi etkileyen faktörler9701
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri6277
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri5992
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü4447
Tiyokolşikosid grubu kas gevşetici kullanan hastalarda, stapes kasının akustik refleks testi ile değerlendirilmesi4019
Neoliberal ekonomi politikaları uygulayan ülkelerin finansal krizlere olan duyarlılıkları: Türkiye örneği3844
Mometazon furoat burun spreyinin burun mukoza hücre DNA'sı üzerine etkisi3311
İflâs Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar2686
Plazminojen aktivatör inhibitör-1 4G/5G gen polimorfizminin iskemik inme riski üzerine etkisi2633