Total Visits

Views
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması8294
Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği ile takip edilen hastaların sınıflandırılması ve mortaliteyi etkileyen faktörler6924
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri5122
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri4252
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü3790
Neoliberal ekonomi politikaları uygulayan ülkelerin finansal krizlere olan duyarlılıkları: Türkiye örneği3312
Tiyokolşikosid grubu kas gevşetici kullanan hastalarda, stapes kasının akustik refleks testi ile değerlendirilmesi3173
Mometazon furoat burun spreyinin burun mukoza hücre DNA'sı üzerine etkisi2652
İflâs Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar2393
Plazminojen aktivatör inhibitör-1 4G/5G gen polimorfizminin iskemik inme riski üzerine etkisi2043