Total Visits

Views
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri2164
Başkent Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası(legacy)1511
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması1505
Spor salonunda çalışan vücut geliştirme sporu yapan spor hocalarının, beslenme durumları ve beslenmeye bağlı takviye destek ürün kullanımlarının saptanması.(legacy)1349
İnternet ve Etik: Örnek Uygulama Alanı Olarak Sağlık İletişimi(legacy)1181
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü1155
Beden kitle indeksinin yeme bağımlılığı, dürtüsellik, depresyon ve anksiyete ile ilişkisi(legacy)1047
Kurumsal sosyal sorumluluk : Vestel örneği(legacy)882
Örgütlerde oluşan sosyal ilişkilerin örgütsel güvenin alt boyutlarına etkileri: Başkent Üniversitesi Örneği(legacy)867
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde çalışan 20-64 yaş arası yetişkin bireylerde şekerli ve tatlandırıcılı içecek tüketiminin enerji alımı ve obezite üzerine etkisi(legacy)789