Total Visits

Views
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri2910
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması2565
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü1798
Başkent Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası(legacy)1511
Spor salonunda çalışan vücut geliştirme sporu yapan spor hocalarının, beslenme durumları ve beslenmeye bağlı takviye destek ürün kullanımlarının saptanması.(legacy)1349
Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği ile takip edilen hastaların sınıflandırılması ve mortaliteyi etkileyen faktörler1216
İnternet ve Etik: Örnek Uygulama Alanı Olarak Sağlık İletişimi(legacy)1181
Tiyokolşikosid grubu kas gevşetici kullanan hastalarda, stapes kasının akustik refleks testi ile değerlendirilmesi1110
Beden kitle indeksinin yeme bağımlılığı, dürtüsellik, depresyon ve anksiyete ile ilişkisi(legacy)1047
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri1015