Now showing items 1-2 of 1

    17. Yüzyıl ressamı Velasquez'in Las Meninas isimli resminin çözümlemesi (1)
    Velasquez, Las Meninas, Foucault, Siyasal İktidar, Sanat Dolayımlı İktidar Velasquez, Las Meninas, Foucault, Political Power, Power by Art (1)