Now showing items 1-3 of 3

  • BÜRO ÇALIŞANLARININ ZAMAN YÖNETİMİ ve STRESLERİNİN DEÐERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

   Aydoğan, Zeynep Ferhan (7.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi., 2008)
   Organizasyonların kıt kaynaklarından biri olan zamanın yönetimi hem çalışanın hem de örgütün başarısı açısından çok önemlidir. Zaman yönetimi ise çalışanların işe bağlı olarak geliştirdikleri stres üzerinde etkili olmaktadır. ...
  • Büro Yönetimi Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi 

   Aydoğan, Zeynep Ferhan (2003)
   Günümüzdeki teknolojik ilerlemeler ve hizmet ekonomisinin giderek önem kazanması bilgi çalışanları olarak nitelendirilen büro elemanlarına olan gereksinimi artırmıştır. Nitelik ve iş alanları ne olursa olsun büro hizmetleri ...
  • Örgüt Kültürü ve İklimi 

   Aydoğan, Zeynep Ferhan (Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 203-215, 2004)
   Örgütlerin etkili yönetimi ve uzun dönemli başarıları ile ilgili literatür incelendiğinde örgüt kültürü ve iklimi kavramlarının öne çıktığı, ancak çoğu zaman kavramlar arasındaki ayırımın net olarak yapılmadığı, birbiri ...