Now showing items 1-1 of 1

    • Otel Yönetiminde Rekabet Avantajı Elde Etmede Bir Araç: Six Sigma 

      Öktem, Şükran; Koçoğlu, Duygu (Kongre Kitapçığı. 404-409, 2003)
      Rekabet, işletmelerin verimliliklerinde önemli olduğu için dinamik pazar ortamında rekabet araçları da önem kazanmaktadır. Düşük maliyetli rekabet avantajı elde etmede six sigma uygulamaları otel işletme yönetimlerine ...