Now showing items 1-1 of 1

    • Çeşitli hücre hatlarında silimarinin epigenetik etkisinin değerlendirilmesi 

      Korkmaz Kasap, Yeşim (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Epigenetik değişimler kanser gelişiminde etkilidirler. Waddington 1940'lı yıllarda epigenetiği DNA'nın baz dizilimini değiştirmeden gen ifadelenmesinin değişmesi olarak açıklamıştır. DNA metilasyonu, histon modifikasyonları, ...