Now showing items 1-1 of 1

    • Ataletsel ölçüm birimi hata analizi ve modellenmesi 

      Akbaş, Eren Mehmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Ataletsel navigasyon sistemi, navigasyon denklemleri üzerinden ataletsel ölçüm birimi algılayıcı çıktılarını kullanarak konum, hız, ivme ve yönelim hesaplamaktadır. Hız değerlerin elde edilmesi için gerekli tümlev alma ...