Now showing items 165-184 of 187

  • Tarım sektöründe birlikte ısı ve güç sistemleri ile yenilebilir enerji kaynakları kullanan melez sistemlerin tasarım için ekserji tabanlı bir algoritma geliştirilmesi 

   Bayulu, Funda (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Yapılı çevrede ekserji yıkımlarının en aza indirgenmesi için ön koşul, enerji verimi yüksek melez sürdürülebilir enerji sistemlerini kurgulayabilmek, bu kurguyu da ekserji arz ve talep dengelerine oturtabilmektir. Bu ...
  • Taşınabilir sensörlerden aktivite ve kişi tanıma 

   Erdaş, Çağatay Berke (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   İnsan fiziksel aktivitelerinin ve ilgili aktiviteyi yapan kişinin uzaktan tespiti, çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan önemli bir konudur. Bu amaçla giyilebilir hareket sensörlerinin kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır. ...
  • Tek hücre jel elektroforezi için görüntü analizi 

   Kakaç Meşe, Alev (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Genetik bilginin nesilden nesile sağlıklı olarak aktarılabilmesi için deoksiribonükleik asit (DNA) yapısının korunması son derece önemlidir. Ancak, hücrenin normal metabolik süreçlerinde ya da fiziksel veya kimyasal etkilerle ...
  • Telemetre almaç sistemlerinin başarım analizi 

   Sağlam, Sabit Burak (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma kapsamında, füze atış testlerinde kullanılan telemetre sistemleri üzerine yoğunlaşılacaktır ve bu alana ait özelleşmiş test dinamikleri dikkate alınacaktır. Füze atış testlerinde, füzelere operasyonel ...
  • Titanyum alaşım biyomalzemelerde plazma polimerizasyon tekniği kullanılarak kemik morfogenetik protein tutuklanmasının incelenmesi 

   Dicle, Gülşah (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Ortopedi, omurga cerrahisi, ve diş hekimliği uygulamalarında vida, plak vb benzer malzemelerin üretiminde titanyum alaşım içerikli metaller tercih edilirken( mükemmel mekanik özellik, kimyasal kararlılık, biyouyumluluk ...
  • Türk işaret dili alfabesinin derin öğrenme yöntemi ile sınıflandırılması 

   Kın, Zeren Berna (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Günümüzde işitme engeli olan insanların, kendi aralarında anlaşmak için kullandıkları işaret dilinin çok az insan tarafından biliniyor olmasından dolayı günlük yaşantılarında iletişim kurmak konusunda bir takım sıkıntılar ...
  • Türkçe metni Türk işaret diline dönüştürme 

   Yasan, Mete Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Son yıllarda, işitme engelli kişilerle iletişimi kolaylaştırmak için akademik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda kullanılan en önemli iletişim yöntemi işaret dilidir. Görsel ve işitsel medya yoluyla iletişimi ...
  • Türkiye ekonomisinin büyüme tahminine yönelik bir çalışma 

   Civelek, Hakan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Bir ülkenin bir dönem içinde ürettiği mal ve hizmet miktarında gerçekleşen artışlar olarak tanımlanan ekonomik büyüme, ülkelerin en önemli makroekonomik göstergelerinden biridir. Ekonomik büyüme genellikle reel Gayri Safi ...
  • Tıpçıt: tıbbi karar destek sistemi çekirdeği 

   Çorapçıoğlu, M.Erdem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Karar verme süreci incelendiğinde, karar vericinin, karar vermekle yükümlü olduğu probleme ilişkin geçmiş deneyimleri ve mevcut durumu değerlendirerek seçim yapması gerektiği görülür. Bu süreç sonucu probleme uygulanacak ...
  • Uyku bozukluklarına ait eeg verilerindeki geçici eeg dalga formlarının analizi 

   Kantar, Tuğçe (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Uykuda anlık olarak ortaya çıkan, kendine özgü yapısal özellikleri, genlik ve frekansları olan, elektroensefalografi (EEG)’nin arka planından ayırt edilmesi zor geçici dalga formları(k-kompleksler, uyku iğcikleri, arousal ...
  • Uyku esnasında çıkan seslerın sınıflandırılması 

   Kılıç, Erkan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Uyku esnasında istemsiz olarak horlama, öksürme, hapşırma, ıslık gibi farklı akustik özelliklerde sesler ortaya çıkabilmektedir. Bu sesler, insanın uyku kalitesini doğrudan etkileyebileceği gibi, aynı ortamda bulunan diğer ...
  • Uzaklık ve cinsiyet tabanlı akıllı reklam görüntüleme sistemi 

   Kabasakal, Burak (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Son yirmi yılda artan teknolojik gelişmelere paralel olarak örüntü tanıma ve bilgisayarlı görme alanlarını kullanan ve gündelik hayata entegre olan birçok çalışma ve araştırma bulunmaktadır. Bu tezde, gerçek zamanlı olarak ...
  • Ülke iş sağlığı ve güvenliği performanslarını değerlendirilmek amacıyla MAIRCA yönteminin dört farklı ağırlıklandırma yaklaşımı ile uygulanması 

   Kıran, Muzaffer Bertan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), dünya genelinde tüm ülkeler tarafından en çok önemsenen konulardan biri haline gelmiştir. Buna rağmen literatürde ve uygulamada, ülkelerin İSG performanslarının belirlenmesi ve kıyaslanabilmesi ...
  • Video concept classıfıcatıon and retrıeval 

   Ergün Akyüz, Hilal (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Search and retrieval in video content is a trending topic in computer vision. Difficulties of this research topic is two folds; extracting semantic information from structure of video images is not a simple task and ...
  • Web servisleri tabanlı coğrafi bilgi sistemleri 

   Turan, Fırat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Açık kaynaklı cografi konumsal konsorsiyumu, cografi bilgi sistemleri komitesi olarak genis çapta bünyesinde çesitli sayıda veri modelleri ve çevrim içi servisleri adapte etmektedir. Web servis özelligi olmayan versiyonlara ...
  • WEB tabanlı Dublin Core metadata üretici tasarımı 

   Soykan, Sermet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Internetin sağladığı erişim kolaylığı web ortamına giren bilgi miktarını her geçen gün büyük ölçüde artırmaktadır. Öte yandan, durmadan artan bu büyük bilgi ambarından istenilen bilginin seçilmesi giderek zorlaşmaktadır. ...
  • Web tabanlı eğitim sistemlerinde tekrar kullanılabilir içerik oluşturma 

   Küçükçoban, Alper Efe (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Arastırmanın genel amacı, web tabanlı egitim sistemlerinde tekrar kullanılabilir içerik olusturma ve olusturulan içerigin ögrenci basarısına olan etkisini belirlemektir. Bu genel amaç dogrultusunda, 2007–2008 Egitim - ...
  • Yakıt türüne göre motosiklet seçimi ve yeni bir tasarım 

   Bilgin, Hasan Yiğit (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Motosikletler günümüz koşullarına oldukça uygun ulaşım araçları olup Motosikletler benzinli ve elektrikli olmak üzere ikiye ayrılır. Bu çalışmada elektrikli ve benzinli motosikletler belirli parametreler ile karşılaştırılarak ...
  • Yarı otomatik ders program sistemi 

   Memiş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Çizelgeleme problemleri, belirli zaman aralıklarında kaynak kısıtlarını göz önünde bulundurarak makul bir sekilde atama gerektirir. Üniversiteler için ders programı hazırlama da bir çizelgeleme problemidir. Bu yerlestirme ...
  • Yazılım test süreci ve TMMi modelinde prısma yaklaşımı uygulaması 

   Serdaroğlu, Doğa (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmanın asıl amacı yazılım test süreci için kullanılan TMMi(Test Maturity Model Integration) ve PRISMA(Practical Risk Based Testing) tekniklerinin anlaşılmasıdır. Tez çalışmasına kısa bir giriş yapıldıktan sonra ...