Now showing items 115-134 of 187

  • Lazer ışını ile işaretlenen hareketli cisimleri hedefe kitlenerek izleyen sistem 

   Güner, Evrim (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada, lazer ışını ile işaretlenen hareketli cisimleri hedefe kitlenerek izleyen sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sistem, görüntü işleme tekniklerini uygulayan kısmı bilgisayar, kamerayı görüntü izleme ...
  • Litotripside kullanılan şok dalgasının simülasyonu ve dalga performansının optimize edilmesi 

   Çiftçi, Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Litotripsi sistemleri günümüzde böbrek taşı tedavisinde kullanılan en yaygın sistemlerdir. Yeni gelişen tedavi teknikleri ve klinik araştırmalar sonucunda bu sistemler bazı ortopedik hastalıklarda da kullanılmaya başlanmış. ...
  • Manyetik alanın serebral şantlar üzerine etkisinin incelenmesi 

   Özgüde, Büşra (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Beyin omurilik sıvısının (BOS) üretimi ve emilimi arasındaki dengesizlik nedeni ile ventriküllerde BOS birikmesi sonucu hidrosefali ortaya çıkmaktadır. Hastaların çoğunluğunda BOS dolaşımını eski haline getirmek mümkün ...
  • Matematiksel sembollerin tanınmasına yönelik yeni bir algoritma 

   Çakar, Ceyhun (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Matematiksel İfadelerin Tanıma (MİT), matematiksel ifadelerin bilimsel yazındaki yaygınlığı nedeniyle önemli bir gerekliliktir. Standart Yazı Tanımanın (SYT) aksine MİT'de simgeler yatay olarak sıralanmazlar ve yakın ...
  • Metaloproteinlerin biyoenformatik analizi 

   Küçükbay, Serkan Remzi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Protein içerisinde bulunan metal iyonları proteinlerin fonksiyonel görevlerini yerine getirebilmesi, yapısı ve kararlılığı için önem arz etmektedir. Bu sebeple, proteinler üzerinde metal ile bağlanma noktalarının yüksek ...
  • MikroRNA deneylerinin bilgi tabanlı temsili ile tıbbi karar destek sürecinin desteklenmesi 

   Çorapcıoğlu, M.Erdem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Tıp teknolojilerinin gelişmesi ile hem kişiselleşmiş tıp yaklaşımı hem de gen ifadelerinin analizlerine yönelik çalışmalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Gen ifadelerinin hastalık teşhisi ve benzer vakaların tespit edilmesi ...
  • MikroRNA veri tabanlarında bil getir-getirimi 

   Açıcı, Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Büyük ve açık veri tabanlarında bulunan biyolojik deneylerin içerik tabanlı geri getirimi biyoenformatik ve hesaplamalı biyolojide güncel bir problemdir. Ġçerik-tabanlı getirimde genel olarak, herhangi bir deneysel üst-veri ...
  • Model tabanlı geliştirme teknolojisinin hava aracı yazılımlarında kullanımı ve sertifikasyonu 

   Saraç, Tuğba (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi pek çok sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetler ile ilgili alternatiflerin artmasına imkân vermiştir. Bu durum üreticiler arasında sıkı bir ...
  • Moro refleks ölçümleri için sistem tasarımı 

   Kılıç, Aslıhan Burcu (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Yenidoğanlarda vücut dengesinin aniden bozulmasına karşı ya da aşırı ani uyaranlara karşı istem dışı yapılan koruyucu motor yanıt şeklinde tanımlanan Moro refleksin hiç görülmemesi, zayıf görülmesi veya kaybolması gereken ...
  • Müşteri beklentilerine odaklı ürün ve hizmet tasarımının geliştirilmesine yönelik bir sistem önerisi 

   Temeloğlu, Münüre Hande (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Kalite kavramının gelişimi ve artan rekabet koşullarıyla, günümüz işletmeleri ürettikleri ürünleri ya da sundukları hizmetleri müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlamaları gerekmektedir. 1966 ...
  • Müzik üst-veri tahmini için Türkçe şarkı sözü madenciliği 

   Kırmacı, Başar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Müzik geri getirimi, internet ve ilgili teknolojilerin eğlence amaçlı yaygın kullanımı ile birlikte önemli bir problem haline gelmiĢtir. Kullanıcının aradığı Ģarkıya daha kolay ulaĢabilmesi, aradığı Ģarkıya benzer diğer ...
  • Mıcrofluıdıc bıosensors for poınt of care applıcatıons usıng electrıcal ımpedance analysıs and portable lensless wıde-fıeld mıcroscopy ımagıng 

   Yüksekkaya, Mehmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Diagnosis and treatment monitoring near patient or point of care (POC) is an essential need. POC tests can be robust, accurate, cost effective, user friendly, specific, deliverable and sensitive according to current needs. ...
  • Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda OT dağılımının incelenmesi 

   Arıkan, Eren (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Uyku apnesi, uyku esnasında geçici solunum durması şeklinde tanımlanabilecek bir çeşit uyku bozukluğudur. Uykuda gerçekleşen nefes alıp vermeler arasında 10 sn ve daha fazla süre geçmesine standart olarak uyku apnesi ...
  • Optımızed weıghted ensemble classıfıer for ıntrusıon detectıon applıcatıon 

   Özgür, Atilla (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Computer and communication systems become the foundations of modern life. With the advances in the Internet, usage of these systems increases and intrusions against these systems increases too. Therefore, finding and ...
  • Orta gerilim elektrik dağıtım sektöründe proje tamamlanma zamanlarının belirlenmesi 

   Şenol, Yeşim (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Endüstrilerde elektriğe olan bağımlılığın artması santrallerin herhangi bir gecikme olmaksızın zamanında isletmeye açılmasını zorunlu kılmaktadır. Elektrik tedarikinde yasanması olası bir kesinti, siparislerin zamanında ...
  • Otel seçimi gezgin satıcı problemi için yeni matematiksel modeller 

   Gencel, Cemal Aykut (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma kapsamında Gezgin Satıcı Problemi (GSP)’nin bir çeşidi olan Otel Seçimli Gezgin Satıcı Problemi (OSGSP) ele alınmıştır. Klasik GSP başlangıç noktası ve bitiş noktası aynı olmak üzere tüm müşterilere en kısa yol ...
  • Otel seçimi oryantiring problemi için yeni matematiksel modeller 

   Gencel, Ezgi (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın amacı, son yıllarda ele alınmaya başlanan Otel Seçimli Oryantiring Problemi (OSOP) çözümünde kullanılan matematiksel modellerde iyileştirme sağlamaktır. Adını Oryantiring sporundan alan Oryantiring Problemi ...
  • Otobüslerde pnömatik sistemlerin ölçümü, kontrolü ve değerlendirilmesi 

   Kaynak, Bahadır (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Otobüslerin bazı kritik sistemleri pnömatik olarak çalışmaktadır. Üretilen tüm araçların fren, süspansiyon ve kapılarında pnömatik sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerin güvenli ve verimli çalışabilmesi için hava ...
  • Önce dağıt sonra topla araç rotalama problem için tamsayılı karar modelleri 

   Keçeci, Barış (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Bir coğrafi bölgedeki müsteriler, “Ürün Dağıtılacak Müsteriler” ve “Ürün Toplanacak Müsteriler” olmak üzere iki alt kümeye ayrılsın. Dağıtım planının, araçların önce dağıtım yapılacak müsterilere, sonrada ürün ...
  • Parkinson hastalığının tuş vuruş datası kullanılarak tespiti 

   Tamson, Nezif (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Parkinson; genellikle ellerde ve ayaklarda titreme, kaslarda sertlik, hareketlerde zorluk ve duruş bozukluğu belirtileriyle ortaya çıkan ve kademeli olarak ilerleyen bir sinir sistemi hastalığıdır. Parkinsonun teşhisi için ...