Now showing items 41-60 of 187

  • Deep learning for biological sequences 

   Paker, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Nowadays, with the increase in biological knowledge, the use of deep learning in bioinformatics and computational biology has increased. Newly, deep learning is widely used to classify and analyze biological sequences. In ...
  • Demiryolu araçları temini için teknoloji yönetimi 

   Öz, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüzde Teknoloji Yönetimi (TY) faaliyetleri ve araçları karar vericiler için giderek önem kazanmaktadır. Teknolojilerin temini ve kullanımı sürecinde TY faaliyet ve araçlarının doğru bir şekilde yönetilmesi karmaşık ve ...
  • Derecelendirilmiş kompozit malzemeden rüzgar türbin kanadı tasarımı ve teknik bilgi paketi hazırlanması 

   Özdil Kaçan, Yelda (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Sınırsız ve temiz bir kaynak olan rüzgar enerjisi, son yıllarda alternatif enerji kaynakları arasında ilk sırayı almaktadır. Rüzgar türbinlerinin operasyonel performansı, seçilen kanat profillerine ve kullanılan malzemeye ...
  • Development of a decision support system for purchasing of dental implants 

   Özdiler Çopur, Funda G. (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Most attractive treatment option for the replacement of missing teeth is Dental implants. Dental implantation is a very troublesome process since there are a lot of factors affect the success of implantation. While some ...
  • Dismorfik hastalıkların görüntü analizi ile ayırt edilmesi 

   Sipahi, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Dismorfiğin kelime anlamı insanın doğuştan şekil bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Dismorfik otozomal kromozom hastalıkların günümüzde en sık rastlanan sendromu trizomi 21 yani down sendromudur. Bu nedenle down sendromunun ...
  • Dizilim verisinden mikroRNA fonksiyon tahmini 

   Tunce, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Gelişen teknolojiyle birlikte bilimsel çalışmalar da hız kazanmıştır. Bu durum bilimsel çalışmaların sayısını arttırıp, elde edilen sonuçların başka çalışmalarda kullanılma oranını yükseltmiştir. Dolayısıyla kusursuz ...
  • Doğalgaz gaz kombine çevrim santrali portföyü işletme optimizasyonu 

   Dengiz, Asiye Özge (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Türkiye’de enerji sektörü, önemli ve ilgi çekici bir sektör haline gelmiştir. Sektörün bu denli gelişiminde 2001 yılından başlayan serbestleşme hareketleri, enerji piyasasındaki rekabet, ekonominin gelişmesi, artan talep ...
  • Döküman kategorizasyonu ve imza bölge analizi 

   Cüceoğlu, İlkhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu tezde, taranmış doküman görüntülerinin otomatik analizi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla doküman analizinde iki alt problem ele alınmıştır; dokümanların otomatik kategorizasyonu ve doküman üzerinde imza tespiti. ...
  • Dünyada ve Türkiye'de benzetim kullanım analizi: Türkiye için bir değerlendirme 

   Başar, Ayşe Ceyda (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Benzetim modelleme tekniği, sağlık sektörü, askeri sistemler, enerji sistemleri, iletişim, ulaştırma gibi daha birçok sistemin analizinde ve tasarımında yaygın bir şekilde güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar ...
  • Düzenleyici DNA motiflerinin tahmini 

   Yıldız, Kerem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Gen ifadelerini düzenleyen mekanizmaların anlaşılması, moleküler biyolojideki önemli araştırma konularından birisidir. Bu konudaki önemli problemlerden birisi, transkripsiyon (yazım) faktörleri için Deoksiribonükleik ...
  • Dısturbance rejectıon and attıtude control of quadrotor wıth log 

   Akyol, Pınar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   This thesis is about mathematical modelling, control design of a quadrotor and stating the differences between Gausissan white noise and Wind Shear turbulence. Quadrotor has four rotors and flies through the generated ...
  • e-Hastane sistemlerinin incelenmesi ve Java teknolojileri ile e-hastane uygulaması geliştirilmesi 

   Elibol, M. Çağrı (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Bir hastanenin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayakta veya yatırılarak tedavisi ile sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, her düzeyde ...
  • Ekskavatör teleoperasyon sistemi ve kuvvet geri beslemesi kazanımları 

   Önal, Ahmetcan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Kopya kol, operatörlerin ekskavatörleri ekskavatör uzuv konumlarını önceden tahmin ederek kullanabilmeleri için gerçek ekskavatörün insan kolu hareket bölgesine uyacak şekilde ölçeklendirilmiş bir kopyasıdır. Operatörün ...
  • Elektrik eğirme yöntemini kullanarak nanofiberlerin elektrik alan ile yönlendirme olasılığının araştırılması 

   Karayeğen, Gökay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Elektrostatik eğirme ile nanofiber üretimi, polimer çözeltisine uygulanan yüksek voltajın etkisiyle gerçekleşmektedir. Bu işlem ile oluşturulan nanofiberler, genellikle polimer jetinin kaotik hareketinden dolayı rastgele ...
  • Elektrik güç sistemlerinde harmonik analizi algoritmaları geliştirme 

   Germeç, Kadir Egemen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Elektrik güç sistemlerinde, enerji kalitesinin artırılması ve kayıpların azaltılması açısından harmonik bileĢenlerin hızlı ve doğru olarak belirlenmesi önem taĢımaktadır. Bu amaçla yapılan tez çalıĢmasında, elektrik güç ...
  • Elektrokimyasal yöntemle kuvars akort çatalı sisteminin doğrulanması ve transferrin biyosensörü olarak yapılandırılması 

   Dedeoğlu, Aylin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Kuvars akort çatalları (QTF) günümüzde, sabit rezonans frekansı ve yüksek kalite faktörü nedeniyle osilatör devrelerinde yaygın olarak kullanılan bir elektronik elemandır. QTF’ler son yıllarda, yaygın kullanılmakta olan ...
  • Engellerin bulunduğu ortamda gezgin robotun en iyi yolu bulması ve izlemesi 

   Arıcı, Volkan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Birçok uygulamalarda, hareketi denetlenen nesnenin (robotun) engellere çarpmadan bir baslangıç konumdan bir hedef konuma en kısa yolla gitmesinin saglanması gerekir. Söz konusu problem, engellerden sakınma optimizasyon problemi ...
  • Environmental pollution and cost efficent equipment selection in cement factories 

   Baş, Selin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   In this study, it is aimed to be able to select the technological equipment to minimize the dust particles and various harmful gases released during the cement production process. "TOPSIS Method" is used as a method to ...
  • Eog'nin kodlanmasına dayanan bilgisayar tabanlı gözle yazı yazma sistemi geliştirilmesi 

   Özbek Ülkütaş, Hesna (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   İşaret diliyle ya da konuşarak iletişimini sağlayamayan (Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Locked-in Sendromu, felç gibi hastalıkları olan) kişilerin iletişimi için çok çeşitli sistemler önerilmiştir. Bunlar içinde, bu ...
  • Epileptik kaynak yerelleştirmesinde geri problem çözüm tekniklerinin uygulanması 

   Erden, Mehmet Doğan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Epilepsi gibi beyin hastalıkları tedavisi için, beyindeki epileptik aktivasyonun kaynağı olan bölge veya bölgelerin yerlerinin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla günümüzde, uzaysal çözünürlükleri yüksek olmasına ...