Now showing items 34-53 of 187

  • Cerrahi operasyonlar sonrası hasta vücüdunda unutulan cerrahi malzemelerin tespitine yönelik cihaz tasarımı ve imalatı 

   Yarıkkaş, Batuhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Ameliyatlar sonrasında hasta vücudunda unutulan cerrahi malzemeler tüm dünyada insan sağlığı açısından tehlikeli durumlar oluşturmaktadır, hata bazı durumlarda ölümlere dahi sebep olabilmektedir. Bu problemin önüne geçmek ...
  • Coğrafi bilgi sistemlerinde geometri sınıf kütüphanesi 

   Hacıömeroğlu, Murat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) dünyada ve ülkemizde sürekli gelisen bir ilgi alanı halindedir. Cografi Bilgi Sistemlerinde verilerin yapısı diger sistemlerden bazı farklılıklar göstermektedir. CBS’ler de veriler konumsaldır ...
  • Çok değişkenli normallik testlerinden Zp ve Cp için bir java programı ve uygulaması 

   Türkoğlu, Bilge Özgen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Bu çalısmada öncelikle tek değiskenli basıklık ve çarpıklık katsayıları, tek değiskenli W, R, Z ve C testleri incelenmistir. Bir sonraki adım olarak bu tek değiskenli testlerin çok değiskenli uyarlamaları incelenmistir. Çok ...
  • Çok gezginli en küçük gecikme problemi için yeni karar modelleri 

   Önder, Gözde (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   En küçük Gecikme Problemi (EGP) rotalama problemlerinin temelini oluşturan Gezgin Satıcı Probleminin (GSP) bir türü olmaktadır. EGP, bir başlangıç düğümünden başlayarak, tüm düğümlere uğradıktan sonra başlangıç noktasında ...
  • Çok kipli video kavram sınıflandırılması 

   Selbes, Berkay (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Çokluortam verileri, İnternet kullanımının artmasıyla, sürekli üretilmekte ve paylaşılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, çokluortam verilerinin büyüklüğü hızla artmakta ve bu verilerin içeriklerini analiz eden otomatik ...
  • Çok projeli kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemi: Bir yazılım firmasında uygulama çalışması 

   Akyıl Kurt, Pelin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
   Proje yönetimi temel olarak projenin hedeflerine ulaşması için planlama ve çizelgeleme faaliyetlerinin birlikte ele alındığı faaliyetler bütünüdür. Proje çizelgeleme problemleri günümüzde proje temelli üretim yapan firmaların ...
  • Çoklu model parçacık filtrelerinde ağırlıklandırılmış istatistiksel model seçimi 

   Barkan Uçar, Murat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Radar hedeflerinin takibindeki önemli unsurlardan birisi kullanılan algoritmanın hızıdır. Çünkü hedefler hareket halinde olduğu için gerçek zamanlı takip gerektirir. Hedef takibinde sıklıkla tercih edilen çoklu model ...
  • Deep learning for biological sequences 

   Paker, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Nowadays, with the increase in biological knowledge, the use of deep learning in bioinformatics and computational biology has increased. Newly, deep learning is widely used to classify and analyze biological sequences. In ...
  • Demiryolu araçları temini için teknoloji yönetimi 

   Öz, Ahmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Günümüzde Teknoloji Yönetimi (TY) faaliyetleri ve araçları karar vericiler için giderek önem kazanmaktadır. Teknolojilerin temini ve kullanımı sürecinde TY faaliyet ve araçlarının doğru bir şekilde yönetilmesi karmaşık ve ...
  • Derecelendirilmiş kompozit malzemeden rüzgar türbin kanadı tasarımı ve teknik bilgi paketi hazırlanması 

   Özdil Kaçan, Yelda (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Sınırsız ve temiz bir kaynak olan rüzgar enerjisi, son yıllarda alternatif enerji kaynakları arasında ilk sırayı almaktadır. Rüzgar türbinlerinin operasyonel performansı, seçilen kanat profillerine ve kullanılan malzemeye ...
  • Development of a decision support system for purchasing of dental implants 

   Özdiler Çopur, Funda G. (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Most attractive treatment option for the replacement of missing teeth is Dental implants. Dental implantation is a very troublesome process since there are a lot of factors affect the success of implantation. While some ...
  • Dismorfik hastalıkların görüntü analizi ile ayırt edilmesi 

   Sipahi, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Dismorfiğin kelime anlamı insanın doğuştan şekil bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Dismorfik otozomal kromozom hastalıkların günümüzde en sık rastlanan sendromu trizomi 21 yani down sendromudur. Bu nedenle down sendromunun ...
  • Dizilim verisinden mikroRNA fonksiyon tahmini 

   Tunce, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Gelişen teknolojiyle birlikte bilimsel çalışmalar da hız kazanmıştır. Bu durum bilimsel çalışmaların sayısını arttırıp, elde edilen sonuçların başka çalışmalarda kullanılma oranını yükseltmiştir. Dolayısıyla kusursuz ...
  • Doğalgaz gaz kombine çevrim santrali portföyü işletme optimizasyonu 

   Dengiz, Asiye Özge (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Türkiye’de enerji sektörü, önemli ve ilgi çekici bir sektör haline gelmiştir. Sektörün bu denli gelişiminde 2001 yılından başlayan serbestleşme hareketleri, enerji piyasasındaki rekabet, ekonominin gelişmesi, artan talep ...
  • Döküman kategorizasyonu ve imza bölge analizi 

   Cüceoğlu, İlkhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu tezde, taranmış doküman görüntülerinin otomatik analizi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla doküman analizinde iki alt problem ele alınmıştır; dokümanların otomatik kategorizasyonu ve doküman üzerinde imza tespiti. ...
  • Dünyada ve Türkiye'de benzetim kullanım analizi: Türkiye için bir değerlendirme 

   Başar, Ayşe Ceyda (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Benzetim modelleme tekniği, sağlık sektörü, askeri sistemler, enerji sistemleri, iletişim, ulaştırma gibi daha birçok sistemin analizinde ve tasarımında yaygın bir şekilde güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar ...
  • Düzenleyici DNA motiflerinin tahmini 

   Yıldız, Kerem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Gen ifadelerini düzenleyen mekanizmaların anlaşılması, moleküler biyolojideki önemli araştırma konularından birisidir. Bu konudaki önemli problemlerden birisi, transkripsiyon (yazım) faktörleri için Deoksiribonükleik ...
  • Dısturbance rejectıon and attıtude control of quadrotor wıth log 

   Akyol, Pınar (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   This thesis is about mathematical modelling, control design of a quadrotor and stating the differences between Gausissan white noise and Wind Shear turbulence. Quadrotor has four rotors and flies through the generated ...
  • e-Hastane sistemlerinin incelenmesi ve Java teknolojileri ile e-hastane uygulaması geliştirilmesi 

   Elibol, M. Çağrı (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Bir hastanenin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayakta veya yatırılarak tedavisi ile sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, her düzeyde ...
  • Ekskavatör teleoperasyon sistemi ve kuvvet geri beslemesi kazanımları 

   Önal, Ahmetcan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
   Kopya kol, operatörlerin ekskavatörleri ekskavatör uzuv konumlarını önceden tahmin ederek kullanabilmeleri için gerçek ekskavatörün insan kolu hareket bölgesine uyacak şekilde ölçeklendirilmiş bir kopyasıdır. Operatörün ...