Now showing items 1-6 of 6

  • Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı 

   Kökdemir, Doğan; Demirutku, Kürşad; Çırakoğlu, Okan Cem; Işın, Güler; Muratoğlu, Bahar; Sayın, Pelin; Yeniçer, Zuhal (ELEŞTİREL – YARATICI DÜŞÜNME VE DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI http://www.elyadal.org, 2004)
  • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Bir icra takibinin amacı, alacaklıların alacak talebinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Günümüzde icra ve iflâs sisteminin etkin işlememesi, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz etkilemekte ve adalet hizmetlerine ...
  • Diagnostic and interventional radiology in liver & kidney transplantation 

   Haberal, Mehmet; Boyvat, Fatih (Baskent University, 2020)
  • Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Adalete erişim akımının ortaya çıktığı 1970?li yıllarda medenî usûl hukukçularının hararetle tartıştığı adalete erişim kavramı, günümüzün çağdaş hukuk devletlerinin temel yapı taşlarından biri olmuştur. Kanun koyucular, ...
  • Noter Senetlerinde Sahtelik 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Noterler adâlet hizmetlerine yardımcı olan kamu görevlileridir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri ...
  • Takip talebinden önce borçludan ödeme ön talebinde bulunma zorunluluğu 

   Özbek, Mustafa Serdar (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015-11)
   Takip talebi icra dairesine yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılmaktadır. Alacaklı, ilâmlı icra yoluyla takibe başlamadan önce borcun ödenmesi için, bir banka hesap numarası da belirterek iadeli taahhütlü olarak ...