Total Visits

Views
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması15228
Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği ile takip edilen hastaların sınıflandırılması ve mortaliteyi etkileyen faktörler12235
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri7560
İcra ve iflas hukukunda ihalenin feshi nedenleri6294
Tiyokolşikosid grubu kas gevşetici kullanan hastalarda, stapes kasının akustik refleks testi ile değerlendirilmesi4888
Beyin manyetik rezonans görüntülemede hiperintes odağı olan migren hastalarında tromboza eğilim yaratan genetik faktörlerin rolü4686
Neoliberal ekonomi politikaları uygulayan ülkelerin finansal krizlere olan duyarlılıkları: Türkiye örneği4136
Televizyon tartışma programlarının “ Tarafsızlık “ açısından değerlendirilmesi : Tarafsız bölge örneği.4105
Mometazon furoat burun spreyinin burun mukoza hücre DNA'sı üzerine etkisi3780
İflâs Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar3246