Total Visits

Views
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması8148
Etik liderliğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi5584
Türkçe metni Türk işaret diline dönüştürme5279
Kolorektal diminutif poliplerden soğuk biyopsi forseps yöntemiyle alınan örneğin boyut ve sayısının patoloji sonuçları ile ilişkisi5192
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü4441
Başkent Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası4058
Beyin metastazı olan meme kanseri hastalarının klinikopatolojik özellikleri3703
Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde b1 düzeyinde kelime öğretimi3115
Mometazon furoat burun spreyinin burun mukoza hücre DNA'sı üzerine etkisi2592
Migren, vestibüler migren ve meniere hastalığı ayırıcı tanılarında öykü, üç yönlü video baş savurma testi ve videonistagmografinin yeri2567