Show simple item record

dc.contributor.advisorBayraktutan, Günseli
dc.contributor.authorTuran, Erdem Alper
dc.date.accessioned2018-08-10T07:24:52Z
dc.date.available2018-08-10T07:24:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2870
dc.description.abstractDijitallik, etkileşimsellik, katılım ve kullanıcı türevli içerik üretimi gibi başlıca özellikleri ile geleneksel medyadan ayrılan yeni medya ortamlarının erişim ve kullanım olanaklarının artması, gündelik yaşam pratiklerinin bu ortamlar dolayımıyla siber uzama taşınmasına yol açmıştır. Bu durum, izleyicilerin medya metinleri karşısındaki konumunu ve izleme alışkanlıklarını da etkilemiştir. İzleyiciden kullanıcıya dönüşüme yol açan bu etki, sosyal medya kullanımı ile eş zamanlı izleme pratiklerinin oluşmasına yol açmıştır. Yeni medya ortamlarının, kullanıcıya sağladığı katılım, etkileşim ve kullanıcı türevli içerik üretimi özellikleri; eş zamanlı izleme pratiklerinin izleme eyleminden alınan hazzı arttırmasını sağlamakta ve döngüsel bir biçimde katılıma teşvik etmektedir. Gerçekleşen katılım, aynı zamanda televizyon metinlerine yönelik bir geribildirim mekanizması olarak önem taşımaktadır. Bu çalışmada, yaşanan dönüşüm süreci ve eş zamanlı izleme pratikleri, katılım ve etkileşime açık yapısal özellikler taşıyan talk show türü üzerinden ele alınmıştır. Bu doğrultuda, katılım olgusu Okan Bayülgen’in sunduğu Muhallebi Kralı ve Medya Kralı programları hakkında Ekşi Sözlük’te yer alan kullancı türevli içerikler üzerinden incelenmiştir. The increase of usage and access opportunities of new media with its features such as digitalisation, interactionism, participation and user differentiable content production caused the movement of daily life practices toward cyber space. This situation also affected the position of audiences before media texts and their watching habits. The process of transformation from audience to user generated by this impact also caused the development of watching practices concurrently. The participatory, interactionist and user differentiable content production features of new media, increase the pleasure in watching activities and encourage participation in a circular way. The existing participation is also very important as a feedback aimed at television texts at the same time. In this thesis, this transformation process and concurrent watching practices are analysed by the kind of talk show which has participatory and interactionist structural features. In this context, the fact of participation is anlysed with the programs of Muhallebi Kralı and Medya Kralı presented by Okan Bayülgen and the user differentiable contents appear in Eksi Sözlük.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkşi sözlüken_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectOkan Bayülgenen_US
dc.subjectTalk showen_US
dc.subjectÜre-Tüketiciliken_US
dc.subjectKatılımen_US
dc.titleYeni medya ortamlarında üre-tüketicilik ve katılım olgusu: Ekşi sözlük ve okan bayülgen'in talk show'unda etkileşimen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record