Show simple item record

dc.contributor.advisorBabuşcu, Şenol
dc.contributor.authorSeyhan, Özge
dc.date.accessioned2018-04-17T13:37:50Z
dc.date.available2018-04-17T13:37:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2862
dc.description.abstractBankalar, birey veya şirketlerin tasarruflarını toplayıp, bunları kredi şeklinde, fon talebi olan birey veya şirketlere aktarırlar. Öncelerinde bankalar sadece kendi sunmak istedikleri ürünü sunmuş ve tamamen banka karlılığını arttırıcı çalışmalara odaklanmıştır. Ancak küreselleşen ve gelişen dünya şartlarında fiyat harici faktörler, teknolojik gelişmeler, tüketici taleplerindeki farklılaşma ve tatmin olma duygusu pazarlama anlayışını odak noktası haline getirmiştir. Ayrıca, günümüzde banka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle rekabet yarışı bankaların ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmesine neden olmuştur. Modern bankacılığa geçişte doğru pazarlama stratejilerinin oluşturulabilmesi için, detaylı pazar araştırması yapılması gerekmektedir. Toplanan araştırma neticesinde pazar bölümlendirmesi yapılarak müşteriler gruplandırılmıştır. Bu da doğru müşteriye doğru ürün ve hizmetin sunulmasını sağlamaktadır. Bu çalışma; bankacılık sektöründeki pazarlamanın aşamalarını ve pazarlama hedeflerini ayrıntılı olarak anlatılarak, mevduat bankalarında uygulanan pazarlama bölümlerini ve oluşturulabilecek stratejilerin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Banks collect the savings of individuals or organizations and transfer them, as credit, to the people or institutions that need funds. In the past, banks only offered the products they wanted to offer and focused entirely on increasing their profitability. However, under the globalizing and developing world conditions, non-price factors, technological developments, changes in consumer preferences and quality characteristics have made the marketing concept a focal point. Moreover, due to the rapid increase in bank numbers today, competition raises the banks to diversify their products and services. In order to make the right marketing decisions in the transition to modern banking, extensive market research is needed. As a result of the survey, customers were grouped by market segmentation. This ensures that the right products and services are provided to the right customers. This study was conducted in order to explain the steps of marketing in the banking sector and the marketing strategies in detail as well as to determine the marketing departments applied in commercial banks and the strategies that can be applied to them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectBankacılıkta pazarlamaen_US
dc.subjectBankacılıkta segmentasyonen_US
dc.subjectBireysel bankacılıken_US
dc.subjectTicari bankacılıken_US
dc.titleBankacılıkta pazarlama bölümlendirilmesi ve ülke uygulamalarıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record