Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÖzbek, Mustafa Serdar
dc.contributor.authorKaragözoğlu, Nursen
dc.date.accessioned2018-04-13T13:21:02Z
dc.date.available2018-04-13T13:21:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2852
dc.description.abstractYargıya taşınan anlaşmazlıkların yarısına yakını aslında hukuka konu olmayı hakedecek düzeyde ciddi olmamasının yanında basit nedenlerle ciddi bir müessese olan yargıya intikal etmesi, mahkemelerin verimli çalşmamasına daha da önemlisi adaletin gecikmesine neden olmaktadır. Kişilerin taleblerinin yargıya intikali sonrasında önemli bir kısmı uzlaşma yolunu seçmektedir. Hukuk tüm anlaşmazlıklar gibi evlilik ve aile müessesesi de anlaşmazlıklara konu olmaktadır. Ancak aile anlaşmazlıkları toplumu bireyleri özelikle de çocukları da doğrudan etkilediği için diğer hukuk alanlarından ayrı bir yere koymak gerekir. Dolayısıyla mahkemeye intikal etmeden anlaşma zemini aramak aile kurumuna en az zararla sorunu çözme imkanı verebilmektedir. Hukuk dünyasında "arabuluculuk" müessesesinin son zamanlarda popülaritesi artmış olup sorunların çözümünde etkin bir hukuk yolu haline gelmiştir. Hukuka konu olan aile hukukunda anlaşmazlıklar konusunda araştırmalarımızı yaparken öncelikle evlilik ve aile kurumunu hukuki bakış açısıyla irdelemeye çalıştıktan sonra, aile hukukunun temel ilkelerinden yola çıkarak evlilik birliğinin zayıflaması ve boşanma olgusu üzerinden arabuluculuk müessesesi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda son dönemlerde hukuk dallarında çözüm yolu arayışı olarak başvurulan arabuluculuk olgusundan yararlanarak aile hukukunda anlaşmazlıklar ve boşanma sürecinde arabuluculuğun faydaları ve hukuka katkısının çok fazla olduğu açıktır. Since almost half of the legal dispute sent to the court is not crical issues that should have been submitted to the court, court does not work effectively in sense of managing its working time. Most of individuals choose mediation process after their issues are submitted to the court. Similar to all other subjects, marriage and family disputes may also be submitted to the court but; since family and marriage are sensitive issues that may affect individuals, their children, their relatives and the society, it should be evaluated properly and differently. Thas, trying to make both parties deal on the subject before the issue would have been submitted to the court, could solve the problem with the least damage. In the world of law, "mediation" has recently increased its population and has become an effective way of solving problems. While doing research about the matters in family law that have been subject fort he court, we tried firstly to investigate respect to law, then we tried to analyze mediation subject based on damaged union of marriage and fact of divorce with respect to basis of family law. It is obvious that court may benefit enourmosly from disputes in family law and mediation process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAlternatif uyuşmazlık çözümüen_US
dc.subjectArabuluculuken_US
dc.subjectHukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunuen_US
dc.subjectAile arabuluculuğuen_US
dc.subjectBoşanmaen_US
dc.titleAile uyuşmazlıklarında arabuluculuğa elverişliliken_US
dc.typemasterThesisen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster