Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorDursun Altınörs, Dilek
dc.contributor.authorYüce Sezen, Aslıhan
dc.date.accessioned2018-01-31T07:27:00Z
dc.date.available2018-01-31T07:27:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2803
dc.description.abstractBu çalışma; antimikrobiyal özellikleri, içerdikleri pek çok büyüme faktörü ve sitokin komponentleri ile doğal gözyaşına benzer özellikteki biyolojik sıvılar olan insan periferik kan serumu, umblikal kord serumu, amnion sıvısı ve anne sütünün kornea re-epitelizasyonu üzerine etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada Bal-b/C türü 36 adet dişi fare kullanıldı. Sedasyon altında topikal anestezi sağlandıktan sonra 2 mm çapında, kornea santralinde epitel defekti oluşturulan fareler rastgele seçilen 6 gruba ayrıldı. Grup A’ya insan serumu, grup B’ye umblikal kord serumu, grup C’ye amnion sıvısı, grup D’ye anne sütü, grup E’ye prezervansız suni gözyaşı uygulandı. Tüm topikal damlalar 3 gün boyunca eş zamanlı olarak günde 4 kere damlatıldı. Grup F’ye damla damlatılmayarak kontrol grubu olarak ayrıldı. On ikinci saat, 1.gün, 2. gün ve 3. gün biyomikroskopik muayeneleri yapıldı ve fotoğrafları çekildi. Üçüncü gün fareler sakrifiye edildi, histopatolojik inceleme yapıldı. Epitel defekti kapanma oranları karşılaştırıldığında sadece anne sütü damlatılan grupta kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha hızlı bir kapanma görüldü (p≤0,050). Amnion sıvısı kullanılan grupta 12. saatte defekt kapanma oranları kıyaslandığında kan ürünlerine göre klinik uygulamada farklılık yaratabilecek daha hızlı bir re-epitelizasyon mevcuttu. Histopatolojik değerlendirmelere göre normal kornea yapısına en yakın olan ve en iyi epitelize olan anne sütü damlatılan gruptu. Oküler yüzey hastalıklarında doğal gözyaşı içeriğine benzer ideal bir epitelizan veya suni gözyaşı bugün için mevcut olmamakla beraber, konvansiyonel tedavilere alternatif biyolojik sıvılar içerisinde anne sütü iyi bir seçenek olarak görülmektedir. This study aims to compare the effects of human blood serum, umbilical cord serum, amniotic fluid and human breast milk on corneal epithelial wound healing. These are all biological agents similar to natural tears that have antimicrobial properties, include numerous growth factors and cytokines. Thirty-six female Bal-b/C mice were included in our study. After topical anesthesia was provided under sedation, a central corneal epithelial defect was created using a 2 mm trephine. Six groups were formed by a random pick-up. Topical human peripheral blood serum 4 × 1 was applied to Group A, topical umbilical cord serum 4 × 1 to Group B, topical amniotic fluid 4 × 1 to Group C, topical human breast milk 4 × 1 to Group D and preservative-free artificial tears 4 × 1 to Group E. Group F was evaluated as control. Mice corneas were evaluated by slit-lamp biomicroscopy and corneal photograhs were taken with a digital camera on the twelfth hour and on days 1, 2, and 3. Mice were sacrificed on the third day. Histopathological examinations were performed as well. Re-epithelization of Group D was significantly faster than control (p≤0,050). Comparison of re-epithelization rate on the twelfth hour showed that, amniotic fluid provided faster healing than blood-derived topical theraphy. However, no stastistically significant differences in healing rates were observed between groups. Histopathological examination revelead that Group D corneas were significantly similar to healthy, intact cornea. There is no ideal therapeutic agent for ocular surface diseases that can act like natural tears. The rich content of human breast milk makes it a good alternative to epithelial healers among other biological agents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectKornea epitel iyileşmesien_US
dc.subjectİnsan serumuen_US
dc.subjectAmnion sıvısıen_US
dc.subjectUmblikal kord serumuen_US
dc.subjectAnne sütüen_US
dc.titleKornea epitel iyileşmesinde topikal insan serumu, amnion sıvısı, umblikal kord serumu ve anne sütü etkinliklerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typespecialistThesisen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster