Show simple item record

dc.contributor.advisorGülleroğlu, Kaan Savaş
dc.contributor.authorTemiz, Arın
dc.date.accessioned2017-11-29T09:54:47Z
dc.date.available2017-11-29T09:54:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2790
dc.description.abstractAmaç: Antenatal hidronefroz (ANH) doğum öncesi dönemde en sık tespit edilen böbrek anormalliğidir. ANH sık görülmesine rağmen, postnatal dönemde hidronefrozun izlemi ile ilgili bilgiler hakkında görüş birliği yoktur. Antenatal dönemde veya doğum sonrası yaşamın ilk bir ayı içerisinde hidronefroz saptanan hastaların postnatal dönemde araştırılması, etyolojik nedenlerinin sınıflandırılması, görüntüleme yöntemlerinin seçilmesi ve zamanlamasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2011-2017 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı polikliniğine başvuran ANH tanılı veya yaşamın ilk bir ayında yapılan USG ile hidronefroz tanısı ile takip edilmeye başlanan toplam 200 çocuğun klinik, laboratuvar özellikleri, görüntüleme yöntemleri, tedavi ve izlem sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: 156 erkek, 44 kız hasta çalışmaya alındı. İlk başvurudaki yaş medyanı 15 gündü. İzlem süresi medyanı 10,1 ay (min:2,4-maks:71,2) bulundu. 141 unilateral hidronefroz, 59 bilateral hidronefroz saptandı. İlk alınan idrar kültüründe İYE saptanan toplam 70 hastanın 55‘inde antenatal hidronefroz mevcuttu (p=0,000). Antenatal 3. trimesterde yapılan USG'de antero-posterior (AP) çap ölçümünün % 66,7 duyarlılık ve %61,9 özgünlük için 8,85 mm‘in üzerinde ve 1.ayda yapılan kontrol USG'de AP çap ölçümünün %57,1 duyarlılık %68,7 özgünlük için 10,5mm üzerinde olmasının ürolojik anomali olasılığı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 158 hastada (%79) geçici hidronefroz, 19 hastada (%9,5) üreteropelvik bileşke darlığı, 17 hastada vezikoüreteral reflü (%8,5) , 3 hastada (%1,5) üreterovezikal bileşke darlığı, 2 hastada (%1) posterior üretral valv, 1 hastada (%0,5) multikistik displastik böbrek tespit edildi. Sonuç: ANH etiyolojisindeki pek çok sebebin herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan ve çocuğun sağlığına zarar vermeden kendiliğinden regresyona uğrayabileceği bu nedenle sadece seçilmiş hastalarda ileri tetkik yapılması, diğer hastalarda ise mümkün olduğunca az tetkik ile uzun süreli izlemin uygun olacağı düşünülmektedir. Objective: Antenatal hydronephrosis (ANH) is the most common renal abnormality in the prenatal period. Although ANH is a common abnormality, there is no consensus on the follow-up of hydronephrosis in postnatal period. Our aim is to investigate classification of etiologic causes, selection of imaging methods and timing of patients who have hydronephrosis within the first month of life in antenatal period or postnatal life. Material and method: The clinical data, laboratory features, imaging modalities, treatment and follow-up results of 200 children were evaluated retrospectively who were diagnosed ANH or hydronephrosis diagnosed in the first month of life at the Department of Pediatric Nephrology of Baskent University. Results: 156 boys, 44 girls patients were included in the study. Age on first referral median was 15 days. The median follow up period was found 10,1 months (min: 2,4 - max:71,2). 141 unilateral hydronephrosis, 59 bilateral hydronephrosis are detected. A total of 70 patients who were detected UTI in the first urine culture, 55 of them had ANH (p=0,000). It has been shown that antero-posterior (AP) diameter measurement in the 3rd trimester USG more than 8.85 mm within the 66.7% sensitivity and the 61.9% specificity, and also it has been shown that AP diameter measurement in the first month control USG more than 10.5mm with 57.1% sensitivity and the 68.7% specificity, is associated with the possibility of urologic anomaly. Temporary hydronephrosis in 158 patients (79%), ureteropelvic junction obstruction in 19 patients (9.5%), vesicoureteral reflux in 17 patients (8.5%), ureterovesical junction obstruction in 3 patients (1.5%), posterior uretral valv in 2 patients (1%) and multicyctic dysplastic kidney in one patient (0.5%) were detected. Conclusion:It is considered that only selected patients should undergo further examination and in the other patients, long-term follow-up with as few tests as possible is appropriate due to many reasons in the etiology of ANH may be subject to spontaneous regression without any intervention and without any harm to the health of the child.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectHidronefrozen_US
dc.subjectAntenatal hidronefrozen_US
dc.subjectPostnatal izlemen_US
dc.titleYaşamın ilk bir ayında hidronefroz tanısı alan hastaların değerlendirilmesi ve takibinin retrospektif incelenmesien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record