Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Nalan
dc.contributor.authorSelçuk, Göksu
dc.date.accessioned2017-10-11T08:30:49Z
dc.date.available2017-10-11T08:30:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2742
dc.description.abstractBu tezin amacı, bankalarda bağımsız denetimi, bağımsız denetim yöntemleri dahilinde anlatmak ve ülkemizde meydana gelmiş krizler sonrası bankacılık sektöründe yarattığı yıkımları ve bu yıkımlar sonrasında ülkemizde alınan önlemler anlatılmıştır. Ayrıca tarihimizde iflas etmiş bankaların hile ve usulsüzlük belgeleri TMSF sayfasından alınarak incelenmiştir. Bu iflaslar ülkede yasal düzenlemelerin ne derece değiştiğine ve meydana gelen yasal düzenlemelerin banka iflasları üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Birinci bölümde, dünyada ve ülkemizde bankacılık sektörünün gelişimi incelenmiştir. Ülkemizde geçmişten bugüne kadar bankacılık sektöründeki finansal yaklaşım dönemleri ele alınmıştır. Bankacılık türleri ve bankaların finansal piyasadaki rolü ve faaliyet konuları incelenmiştir. İkinci bölümde, ülkemizdeki banka muhasebesi incelenmiştir. Bankaların tek düzen hesap planı diğer şirketlere göre farklılık göstermektedir. Bankaların hesap düzenleri incelenmiş, hesap işleyişleri ve bağımsız denetim süreçleri açıklanmıştır. Denetim sürecinde kullanılan bağımsız denetim teknikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, bankların kriz döneminde yaşadığı sorunlar ele alınmıştır. Kriz dönemlerinde yaşanılan sıkıntıları önlemek bankacılık sektörünü daha efektif hale getirmek için dünyada oluşturulmuş standartlar incelenmiştir. BASEL komitesinin çıkarmış olduğu standartlar incelenmiştir. Ülkemizde kriz döneminden sonra bankalar için alınan önlemler BDDK’ nın ülkemiz bankacılık sisteminde zorunlu getirilen standartlar incelenmiştir. TMSF’nin banka iflasları ile ilgili yasal düzenlemeleri incelenmiştr.Yeni yürürlüğe giren BASEL III düzenlemeleri ve bankaların sürdürülebilirliği ve sermaye yeterliliği de bu bölümde incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, kriz döneminde ülkemizde iflas etmiş olan bankalar incelenmiştir. The aim of this thesis is to explain the independent auditing in the banks within the scope of independent auditing methods and to explain the destructions that have been created in the banking sector after the crises that took place in our country and the measures taken in our country after these demolitions. In addition, fraud and irregularity documents of bankrupt banks have been taken from the TMSF page in our history. These bankruptcies have examined the extent to which legal regulations in the country have changed and the effects of legal regulations on bank failures. In the first part, the development of the banking sector in the world and in our country has been examined. The periods of financial approach in the banking sector have been discussed in our country from past to present. The role and activities of banking types and banks in the financial market have been examined. In the second part, the bank account in our country is examined. Banks' uniform accounting plan differs from other companies. Account arrangements of the banks were examined, account operations and independent audit processes were explained. Independent auditing techniques used in the auditing process have been examined. In the third chapter, the problems that banks experienced during the crisis period are discussed. In order to make the banking sector more effective in preventing the problems experienced during the crisis periods, the standards established in the world have been examined. The standards that the BASEL committee has taken are examined. Measures taken for the banks after the crisis period in our country The mandatory standards in the banking system of the BDDK's country are examined. The legal arrangements of TMSF bank failures have been examined. The new BASEL regulations and the sustainability and capital adequacy of banks are also examined in this section. In the fourth chapter, the bankruptcies in our country during the crisis period were examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBankaen_US
dc.subjectBağımsız denetimen_US
dc.subjectKrizen_US
dc.subjectBanka muhasebesien_US
dc.subjectBASELen_US
dc.subjectTMSFen_US
dc.subjectBDDKen_US
dc.subjectSermaye yeterliliğien_US
dc.titleBankacılık sektöründe muhasebe ve bağımsız denetim uygulamaları sektörde karşılan riskler ve alınan önlemler ve 2001-2016 yılları arasında tmsf'ye devr olan bankaların incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record