Show simple item record

dc.contributor.advisorMercan, S. Sezgin
dc.contributor.authorRangarıraı Chıyangwa, Samuel
dc.date.accessioned2017-05-05T12:41:28Z
dc.date.available2017-05-05T12:41:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2494
dc.description.abstractThis thesis focuses on three questions: First, what type of propositions provides a helpful framework to investigate a state‟s nuclear ambition? Secondly, what are the driving forces behind Iran‟s nuclear program. Thirdly, is Iran a threat to international security? Thus, this thesis is not concerned about the type of Iranian nuclear program be it military or civilian program but looks at the reasons of pursuing a nuclear program in the first place. In addition, the researcher outlines international relations security frameworks, before extracting a hypothesis and applying it to the case of Iran. It is also important to apply theoretical frameworks in analyzing Iran`s nuclear intentions. For this purpose, three theories will be utilized and these are realism, constructivism and Copenhagen approach. Furthermore, this thesis provides a summary of technical issues and the current status of Iran‟s nuclear program and the military aspect of Iran focusing on its missile program in relation to interpretation of realism, constructivism and Copenhagen approach. A narrow assessment of history shows the political development of the case until September 2015. In the literature, it is widespread to comment that Iran might pose an immediate threat for the USA and European security and interests. In the same vein, Iran‟s situation does offer a chunk of notable reasons which becomes a matter of concern, particularly when it concerns nuclear non-proliferation and the balance of regional security. It is also necessary to investigate the causes of nuclear proliferation on a comparative level. Thus the case of India, Pakistan and Israel will be highlighted although this will not be the focus of the study. Bu tez üç soruya odaklanmaktadır: İlki, bir devletin nükleeri elde etme isteğini araştırmak için ne tip bir önermenin yardımcı bir çerçeve sağlayabileceğidir. Ikincisi, İran‟ın nükleer programı arkasındaki itici güçlerin ne olduğudur? Üçüncüsü, İran‟ın uluslararası güvenliğe bir tehdit mi olduğudur? Böylelikle, bu tez İran‟ın nükleer programının askeri veya sivil olma yönü, yani programın türü ile ilgilenmemekte, bir nükleer programı takip etmesinin arkasındaki nedenlere bakmaktadır. Buna ek olarak, araştırmacı, hipotezini geliştirmeden ve onu İran örnek olayıyla ilişkilendirmeden önce, uluslararası ilişkilerin güvenlik çerçevesini ana hatlarıyla belirtmektedir. Teorik bir çerçeveye başvurmak, İran‟ın nükleeri elde etme isteğini analiz etmek için önemlidir. Bu nedenle, realizm, inşacılık ve Kopenhag yaklaşımı olmak üzere üç teoriden yararlanılacaktır. Ayrıca, bu tez, konuyla ilgili teknik meseleler, İran‟ın nükleer programındaki mevcut durum ve İran‟ın füze programı üzerinden askeri duruşu hakkında, realizm, inşacılık ve Kopenhag yaklaşımının yorumları ile bağlantılı bir özet sunacaktır. Dar kapsamlı bir tarihsel değerlendirme, örnek olayın siyasi gelişiminin Eylül 2015‟e kadar olduğunu göstermektedir. Literatürde, İran‟ın ABD‟nin ve Avrupa‟nın güvenlik ve çıkarları için yakın bir tehdit olabileceği yorumu yaygındır. Aynı şekilde, İran‟ın durumu, özellikle nükleer silahsızlanma ve bölgesel güç dengesi göz önünde bulundurulduğunda, dikkate alınacak nedenler yığını ortaya koymaktadır. Nükleer silahlanmanın nedenlerini, karşılaştırmalı bir düzeyde araştırmak gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın odağında olmamasına rağmen, Hindistan, Pakistan, İsrail örnekleri vurgulanacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkileren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectNuclear weapons
dc.subjectState ambitions
dc.titleUnderstanding and investigating Iran's nuclear ambitions: What causes states to pursue nuclear weapons?en_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record