Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Nalan
dc.contributor.authorHaberal, Zehra
dc.date.accessioned2017-04-29T16:06:19Z
dc.date.available2017-04-29T16:06:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2475
dc.description.abstractFinansal tabloların bütün önemli yönleriyle uluslararası finansal raporlama standartları ve bazı işletmeler için de TDMS çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin olarak yürütülen bağımsız denetim sürecinde, genel olarak eksiklik ve hataların ayrı ayrı ya da toplu olarak finansal tablo kullanıcılarının yorumlarını ve bu yorumlarına dayanarak alacakları kararları etkileyecek düzeyde olması önemlilik olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda, denetçiden beklenen en önemli beklenti denetim riskini en düşük seviyeye indirmesi ve işletme ile ilgili olası hataları ortaya çıkartmasıdır. Bağımsız Denetim Standartları içinde yer alan “Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik’’ başlıklı Bağımsız Denetim Standardı 320 (BDS 320) ile ‘’Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi’’ başlıklı Bağımsız Denetim Standardı 450 (BDS 450) önemlilik konusunun temel düzenleyicileridir. BDS 320 önemliliğe ilişkin olarak işletmenin içinde bulunduğu sektörlere göre değişebilecek kıyaslama noktalarına değinmekle birlikte, standart bir hesaplama önermemekte ve uygulamada denetçilerin mesleki kanaatine göre farklı değerlendirmelerle önemlilik düzeyini hesaplamaktadırlar. Bu çalışmada bağımsız denetimde önemlilik konusunun teorik çerçevesi ve uygulamada esas alınan temel ölçütler ortaya konulduktan sonra, önemlilik seviyesinin belirlenmesinde izlenebilecek yöntemler hakkındaki görüşlerimiz açıklanacaktır. Çalışmamızın son bölümünde bazı denetim firmaları ile gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde önemlilik seviyesi ve bunun denetim sırasında ne derece uygulandığına ilişkin görüşleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılacaktır. In the unaffiliated controlling process of preparing the financial tables including all the essential parts ;whether they were prepared within the frame of international financial reporting standarts or some of the operations were worked out within the scoup of TDMS,generally the defects and the errors seperately or collectively effecting the comments of financial table users and being at the level of influencing at the point of making decision based upon these comments is stated as the materiality.Concordantly,the most significant points expected from a supervisor are to decrease the supervision risk to the lowest point and to reveal the possible faults related with the business. The Path-Independent Supervision Standart 320 (PSS 320)which is included in Path-Independent Supervision Standart and also titled as ‘Importance in Independent Audit Scheduling and Implementation and The Path-Independent Supervision Standart 450 (PSS 450)entitled as ‘The Assessment of Mistakes During The Advancing of Path-Independent Supervision are the fundamental regulators of momentousness issue.Despite the fact that PSS 320relating to materiality ,together with mentioning to the benchmarking points of the sectors that the foundation takes place ,it does not advice a standart calculation and it computes the materiality level with diversified evaluations according to the supervisors’ occupational opinions in practice. In this study,after the theoretical frame of the materiality in path-independent supervision and the principal criterions based upon in application are presented,our opinions about the proceedings that can be pursued about assigning the materiality level .(1) In the last part of our study,as a result of the cooperative researches with some supervision foundations ,it is going to be taken some information about the materiality level and to what extend this is applied .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDenetimen_US
dc.subjectÖnemlilik seviyesien_US
dc.subjectDenetim riskinin ölçülmesien_US
dc.titleBağımsız denetim standartları içinde yer alan "bağımsız denetimin planlanması ve yürütülmesinde önemlilik"en_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record