Show simple item record

dc.contributor.advisorZeyneloğlu, Pınar
dc.contributor.authorVarol, Ahmet Göksel
dc.date.accessioned2015-04-27T08:47:40Z
dc.date.available2015-04-27T08:47:40Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2243
dc.description.abstractSon yıllarda özellikle intihar girisimi sonucu olusan zehirlenme olguları Türkiye gibi gelismekte olan ülkelerde artmaktadır. Ulasılması kolay olduğu için en çok tercih edilen ilaçlar ise analjezikler ve antidepresanlardır. Bu çalısmanın amacı Ocak 1998 - Aralık 2006 yılları arasında intihar girisimi nedeniyle hastaneye basvuran hastaların değerlendirilmesidir. Baskent Üniversitesi Klinik Arastırma ve Etik Kurulu (KA.06/175) onayı alındıktan sonra Ocak 1998 - Aralık 2006 tarihleri arasında zehirlenme veya intihar girisimi nedeniyle hastaneye basvuran 460 ardısık hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Zehirlenme olgularının %54’ü 18-30 yaslarındaki kisilerde, %75’i kadınlarda görülmüstür. Hastaların yas ortalaması 32.7 ± 12.8’dir. Basvuranların %93’ü ASA Ι olarak kaydedilmistir. En fazla (%50) analjezik, ikinci sıklıkta (%23) antidepresan ilaçlarla zehirlenme tespit edilmistir. Hastaların ASA sınıfları yükseldikçe ilaç tercihleri kullanmakta oldukları tedavilere yönelmektedir. Olguların %41’i sigara, %44’ü alkol kullanmaktadır. Olguların %76’sı acil servise zehirlenmeden sonraki 1-2 saat içerisinde ulasmıstır. Psikiyatri konsültasyonu sonrası %42’sine depresyon, %26’sına ise anksiyete bozukluğu tanıları konulduğu görülmüstür. Sadece %77’si için zehir danısma merkezine basvurulmustur. Analjezik ilaçlarla zehirlenme ile alkol kullanımı ve sigara kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliski bulunmustur (p=0.02, p<0.001). Hastaneye ulasma süresinin kısa olması basvurudaki genel durumun iyi olarak değerlendirilmesini etkilemektedir. YBÜ’nde ortalama kalıs süresi 1.3 ± 1.2 gündür. Sizofren ve paranoid sizofren tanısı konulan vakalarda daha yüksek intihar deneme sayısı olduğu bulunmustur. Sonuç olarak, hastaneye intihar girisimi sonucu basvuran zehirlenmelerin en sık genç eriskin sağlıklı kadınlarda ve en çok analjezik ve antidepresan ilaçlar kullanılarak gerçeklestiği belirlendi. Zehirlenme nedeniyle hastalar ne kadar erken basvuruda bulunurlarsa ilk değerlendirme de o denli iyi sonuçlanmaktaydı. Hastanelerin zehirlenmelerle ilgili daha sistematik ve düzenli kayıt tutması, prospektif multidisipliner çalısmaların yapılması gerektiği düsünülmektedir. In developing countries, the self-poisonings’ ratio continues to increase annually. Analgesics and antidepressant drugs are most preferred agents because of their easement of access. In this study we aimed to evaluate self-poisonings admitted to Baskent University Ankara Hospital between January 1998 - December 2006. After obtaining approval from Baskent University Clinical Research and Ethics Committee, 460 patients admitted due to self-poisoning or suicide between January 1998 - December 2006 were retrospectively studied. Of the 460 self-poisonings, %54 were between 18-30 years-old and 75% were female. Patients mean age was 32.7 ± 12.8. Ninety three percent of patients were evaluated as ASA Ι. As a causing agent, most frequently analgesics (50%) and then antidepressant drugs (23%) were used. Patients prefer their ongoing medications as their ASA status rise. Seventy six percent of the cases were admitted to hospital within the first 2 hours after ingestion. Majority were not using smoke or alcohol. They had diagnosis of depression (42%) and anxiety disorder (26%) after psychiatric evaluations. There was a statistically significant relation between alcohol usage, smoking and preferring analgesics as intoxicating agent (p=0.02, p<0.001). Average length of stay at ICU was 1.3 ± 1.2 days. Patients initial evaluation at emergency room was affected by the time of arrival to hospital. Better initial evaluation correlated with earlier arrival to hospital. Suicidal attempts were higher at patients with schizophrenia and paranoid schizophrenia. As a result, the self poisonings admitted to hospital are mostly young adult healthy women due to using mostly analgesic and antidepressant drugs. Patients initial evaluation at emergency room was affected good by earlier arrival to hospital. Further prospective multicenter studies and more accurate records are necessary to collect more reliable data throughout the country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectZehirlenmeen_US
dc.subjectİntiharen_US
dc.subjectAnaljeziken_US
dc.subjectAntidepresanen_US
dc.subjectYoğun bakımen_US
dc.subjectAcil servisen_US
dc.titleBaşkent Üniversitesi Ankara hastanesi'ne 1998-2006 yılları arasında başvuran istemli erişkin zehirlenmelerinin değerlendirilmesien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record