Show simple item record

dc.contributor.advisorTayfur, Muhittin
dc.contributor.authorBora, Zehra
dc.date.accessioned2015-04-03T11:08:55Z
dc.date.available2015-04-03T11:08:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2139
dc.description.abstractBu çalışma, Aralık 2013 – Şubat 2014 tarihleri arasında, özel bir spor kulübünde, vücut geliştirme sporu yapan 20 yaş üstü spor hocaları, beslenme durumları ve takviye destek ürün kullanımlarının saptanması; benzer sosyoekonomik düzeydeki sporcuların, beslenme alışkanlıklarını belirleyerek, eksikliklerin giderilmesi yönünde öneriler yapılmasını sağlamak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Çalışma yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması ile sporcuların, sosyodemografik durumu, sağlık durumu, besin tüketim miktarları ve üç gün içinde tükettikleri tüm besinlerin kayıtları sorgulanmıştır. Spor hocalarının %92‟si sporcu destek ürünleri kullanmaktadır. Sporcu destek ürünü kullanan sporculardan %100‟ü protein tozu, %31.5‟i amino asit, %17.4‟ü glutamin, %15.2‟si L-carnitin, %13‟ü BCAA, %8.7‟si CLA, %7.6‟sı kafein, %6.5‟i nitrik oksit, %4.3‟ü arjinin, %3.3‟ü kreatin, %3.3‟ü ise steroid ve benzeri ürünler kullandıklarını söylemiştir. Katılımcılardan %88‟inin takviye destek ürün kullanımında kendilerinden destek aldığını belirtmişlerdir. Günlük yumurta tüketimi ile kas kütlesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Günlük protein tozu tüketimi miktarlarına göre sporcuların kas kütlesi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç olarak sporculara beslenme konusunda gerekli bilgilendirme yapılmalı ve kullanılan destek ürünlerin kullanımında hakkında, beslenme uzmanından bilgi ve öneriler alınmalıdır. The resarch was conducted on adult male trainers above 20 who has similar socioeconomical standarts and exercise in a private sports club between December 2013- February 2014 to determine their nutritional habits and make suggestions to eliminate related deficiencies. The research has been done through face to face surveys. Through this survey, the sociodemographic and health background as well as consumption of vitamins, minerals, sweeteners, alcohol, caffeinated drinks, , the amount of supplements and the records of all foods consumed in three days time have been inquired. It has been found that 92% of participants use ergogenic aids. These participants are also asked which supplements and ergojenic aids they consume. Through this survey it has been concluded that 100% of them use proetin powders, 31.5 % amino acids , 17.4 glutamin, 15.2 % L-carnitine, 13 % BCAA, 8.7% CLA, 7.6% caffein, 6.5% nitric oxide, 4.3% arginine, 3.3% cratine and 3.3% use steroids. 88 % of pariticipants mentioned that they didn‟t consult with an expert or any dietician while using these supplements. It is established that there is no statistically meaningful correlation between daily egg consumption and muscles It is also established that there is no statistically meaningful difference between differing levels of daily consumption of protein powder and muscle averages (kg) of persons who engage in sports. Suggestions and directions about using food supplement products should be taken from a dietician.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectSupleman (takviye destek ürün)en_US
dc.subjectVücut geliştirmeen_US
dc.subjectKas kütleen_US
dc.titleSpor salonunda çalışan vücut geliştirme sporu yapan spor hocalarının, beslenme durumları ve beslenmeye bağlı takviye destek ürün kullanımlarının saptanması.en_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record