Show simple item record

dc.contributor.advisorSözay, Seyhan
dc.contributor.authorDokur, Ufuk
dc.date.accessioned2015-02-17T08:58:11Z
dc.date.available2015-02-17T08:58:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1776
dc.description.abstractKonuşma; yüksek serebral merkezler ile solunum fonksiyonu, larengeal düzenleme, yumuşak damak, oral kavitedeki yumuşak dokular, çene eklemi ve yüzdeki bazı anatomik yapıların işbirliği sonucu ortaya çıkan nöromuskuler bir işlemdir. Afazi, genellikle dil fonksiyonundan sorumlu olan beyin alanlarının hasarına bağlı gelişen, kavrama ve ifade etmeye yönelik dil fonksiyonlarının sonradan edinilen fokal nörolojik bozukluğudur. Afazi; vaskuler, travmatik, tümoral, bazı dejeneratif hastalıklara veya enfeksiyonlara bağlı gelişir. Afaziyi etkileyen faktörler arasında lezyonun yeri, lezyonun büyüklüğü, premorbid lisan yeteneği, eğitim düzeyi, yaş, kişilik özellikleri önemlidir. Afazilerin klinik tanısı çeşitli lisan fonksiyonlarına yönelik alt testlerin birleştirilmesiyle oluşturulan afazi tanı testleriyle yapılmaktadır. Afazili bireyin diline özgü özellikleri taşıyan, standardizasyonu, geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan araçlara gereksinim duyulmaktadır. Başkent Afazi Testi hastalarda afazi varlığını gösterme ve afaziye eşlik edebilecek nörolojik konuşma bozukluklarıyla ilgili uzman dil ve konuşma terapistlerine bilgi vermesi ve tedavi planının buna göre yapılması amacıyla oluşturulmuştur. Biz bu çalışmada Başkent Afazi Testi’nin geçerlik ve güvenirliğini ve Gülhane Afazi Testi-2 ile korelasyonunu değerlendirdik. Çalışmaya 41 gönüllü sağlıklı ve 74 beyin hasarlı afazili birey olmak üzere toplam 115 kişi katıldı. Beyin hasarlı grup Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi merkezine yatarak ya da ayaktan başvuran ve Başkent Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Bölümüne Konuşma ve Dil terapisi için başvuran bireylerden oluştu. Sağlıklı grup ise Başkent Üniversitesi Tıp v Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başka sebeplerle başvuran ve afazili grup ile aynı yaş grubundaki bireylerden oluştu. Sağlıklı gruba afazi testi öncesinde Modifiye Mini Mental Test uygulandı. Sonrasında her 2 gruba da Başkent Afazi Testi ve Gülhane Afazi Testi-2 uygulandı. Gözlemciler arası güvenirlik ve test-tekrar test çalışmasına sağlıklı grupta yer alan 30 birey dahil edildi. Sağlıklı katılımcıların puanları yüksek, afazili katılımcıların puanları ise sağlıklı gruba göre belirgin derecede düşüktü. Sağlıklı katılımcılarla afazili katılımcılar arasında Başkent Afazi Testi alt test puanları, Afazi Katsayı Puanı ve Kortikal Katsayı Puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Sağlıklı ve afazili bireylerde, Başkent Afazi Testinde yer alan Afazi Katsayı Puanı ve Kortikal Katsayı Puanı ile Gülhane Afazi Testi-2 toplam puanları arasında yüksek ilişki vardı. Afazili hastalarda Başkent Afazi Testinin iç tutarlılık katsayısı yüksekti. Başkent Afazi Testi yüksek düzeyde ‘puanlayıcılar arası güvenirlik’ ve ‘test-tekrar test güvenirlik’ değeri gösterdi. Sonuç olarak bu veriler, Başkent Afazi Testi’ nin geçerli ve güvenilir bir afazi tarama testi olduğunu ve rehabilitasyon kliniklerinde tedavi takibi için kullanılabileceğini düşündürmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectYüksek serebral merkezleren_US
dc.subjectKonuşmaen_US
dc.subjectLarengeal düzenlemeen_US
dc.titleBaşkent afazi testinin geçerlilik ve güvenilirliği pilot çalışmasıen_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record