Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Emel
dc.date.accessioned2015-02-17T08:37:34Z
dc.date.available2015-02-17T08:37:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1482
dc.description.abstractBu tezin amacı miyofasiyal ağrı sendromunda klasik fizyoterapi yöntemlerine ek olarak uygulanan servikal mobilizasyonun etkinliğini incelemekti. Çalışmaya katılan 40 olgu, tesadüfi olarak mobilizasyon (n=21) ve kontrol grubu (n= 19) olarak ikiye ayrıldı. Her iki gruba hotpack, masaj ve ev egzersiz programı uygulandı. Mobilizasyon grubuna bu modalitelere ek olarak mobilizasyon teknikleri uygulandı. Olguların sosyodemografik özellikleri ve klinik semptomları ile ilgili veriler toplandı. Tedavi öncesi ve sonrasında olguların ağrı özellikleri, tetik nokta hassasiyeti ve sayısı, kas kuvveti, eklem hareket açıklığı, depresyon, yeti yitimi ve yaşam kalite düzeyleri değerlendirildi. Tüm veriler non-parametrik istatistiksel testler kullanılarak analiz edildi. Tedavi öncesinde her iki gruptaki olguların yaş, vücut kitle indeksi ve eğitim süresi yönünden anlamlı şekilde farklı oldukları bulundu (p<0.05). Bu nedenle bazı ileri istatistiksel analizler için bu değişkenler kontrol edildi. Tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldığında, tedaviden sonra her iki grupta da ağrı yakınmalarında anlamlı bir azalma, eklem hareket açıklığı ve kas kuvvetinde artma, yeti yitiminde azalma saptandı (p < 0.05). Her iki grupta depresyon düzeyinde de azalma bulundu (p < 0.05). Mobilizasyon grubunda tetik nokta sayısında azalma olurken diğer grupta bir değişim olmadı. Etki büyüklüğü karşılaştırmaları, mobilizasyon grubunda bu ölçümlerde klinik düzelmelerin daha fazla olduğunu gösterdi. Bu grupta Kısa-Form 36’ nın tüm alt ölçek puanlarında anlamlı şekilde düzelmeler bulunmasına karşın, kontrol grubunda sadece fiziksel fonksiyon, genel sağlık ve vitalite alt ölçek puanlarında düzelmeler saptandı. Sonuçlarımız mobilizasyon tekniklerini içeren klasik fizyoterapi programının kronik boyun ağrısı olan miyofasiyal ağrı sendromlu olguların tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Geniş örneklem gruplarında ve izlem periyotlarını içeren çalışmaların yapılması bu sonuçların kanıt düzeyini artıracaktır.tr
dc.language.isoturtr
dc.subjectServikal mobilizasyontr
dc.subjectBoyun ağrısıtr
dc.subjectMiyofasiyal ağrı sendromutr
dc.subjectMasajtr
dc.subjectKlasik fizyoterapitr
dc.titleMiyofasiyal ağrı sendromunda klasik fizyoterapi yöntemlerine ek olarak uygulanan servikal mobilizasyonun etkinliğitr
dc.typemasterThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record