Show simple item record

dc.contributor.advisorGültekin, Zuhal
dc.contributor.authorGümüşay, Betül
dc.date.accessioned2015-02-17T08:37:32Z
dc.date.available2015-02-17T08:37:32Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1480
dc.description.abstractÇalısmamızın amacı, patellofemoral ağrı sendromunda fiziksel yetersizliğin, egzersiz kapasitesi ve yasam kalitesi arasındaki iliskisini değerlendirmektir. Çalısmamızda, Özel Mesa Hastanesi, Ortopedi polikliniğinde patellofemoral ağrı sendromu tanısı konmus 25 olgu arastırma grubunu, sağlıklı 25 olgu ise kontrol grubunu olusturdu. Her iki gruba, fonksiyonel kapasitesini değerlendirmek için 12 dakikalık yürüme testi yapıldı. 12 dakikalık yürüme testi öncesinde, hemen sonrasında, toparlanma 3. ve 5. dakikalarda; olguların kalp hızı, kan basıncı, solunum frekansı, ağrı siddetleri görsel analog skalası (VAS) ve algılanan zorluk dereceleri BORG ile değerlendirildi. Her iki grupta 12 dakika yürüme testi sonrası tahmini oksijen tüketimi değerleri hesaplandı. Çalısmamızda, olgularımızın patellofemoral ağrı değerlendirmesi Kujala patellofemoral ağrı puanlaması ile yapıldı. Olguların yasam kalitesi Dünya Sağlık Örgütü Yasam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (WHOQOL-BREF) ile, depresyon durumu ise Beck depresyon anketi ile yapıldı. Gruplar arasında hem 12 dakikalık yürüme mesafeleri hem de tahmini maksimum oksijen tüketimi değerleri açısından istatistiksel fark bulunmadı (p>0,05). Her iki grup arasında yürüme testi öncesi, hemen sonrası, toparlanma 3. ve 5. dakikalar arasında; kalp hızı, kan basıncı, solunum frekansı ve BORG değerleri arasında istatistiksel bir fark bulunmadı (p>0,05). Arastırma grubunda VAS değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Yürüme testi öncesi ve hemen sonrası BORG değerleri arasındaki fark arastırma grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Arastırma grubunda Kujala patellofemoral puanlaması kontrol grubuna göre daha düsük bulundu (p<0,05). Gruplar arasında, WHOQOL-BREF yasam kalitesi ölçeği; fiziksel, psikolojik ve çevresel alt parametrelerinde arastırma grubu aleyhine istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (p<0,05), sosyal alanda gruplar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmadı (p>0,05). Beck depresyon anketi değerleri incelendiğinde iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Ancak, her iki gruptaki olguların Kujala patellofemoral puanlaması ile WHOQOL-BREF’ in fiziksel alan puanlaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0,05). Sonuç olarak, arastırma grubunda patellofemoral ağrı sendromunun fiziksel yetersizliğe yol açtığı, yasam kalitesini ve fonksiyonel kapasiteyi olumsuz yönde etkilediği bulundutr
dc.language.isoturtr
dc.publisherBaşkent Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPatellofemoral ağrı sendromutr
dc.subjectFonksiyonel kapasitetr
dc.subjectYasam kalitesi.tr
dc.titlePatellofemoral ağrı sendromunda fiziksel yetersizliğin egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi ile ilişkisitr
dc.typemasterThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record