Toplam kayıt 77, listelenen: 1-20

   Konu
   360 Derece Bireysel Performans Değerlendirme, Kamu, İnsan Kaynakları Yönetimi 360-degree Performance Appraisal, Public, Human Resources Management. [1]
   Algýlanan Kurumsal Ýtibarýn Çalýþanlarýn Ýþ Performansýna ve Ýþten Ayrýlma Niyetine Etkisi [1]
   Algılanan kurumsal itibar, işten ayrılma niyeti, işgören performansı [1]
   Anadolu Uygarlıkları [1]
   Ankara [2]
   Antik Anadolu [1]
   Araştırma ve Geliştirme [1]
   Beypazarı [1]
   Bireysel Performans Değerlendirmesi [1]
   Bireysel Performans Deðerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif [1]
   Büro Yönetimi [1]
   Dönüşümcü liderlik [1]
   Duygusal Zekâ, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini, Aracılık [1]
   Dış Kaynak Kullanımı, Dış Kaynak Kullanımının Başarısı, Ortaklık Kalitesi. Outsoucing, The Success of Outsourcing, The Qualtiy of Partnership [1]
   Endofitik [1]
   Ethical leadership 1, organizational trust 2, affective commitment 3, job satisfaction 4 . [1]
   Etik liderlik Örgütsel güven [1]
   Etik liderlik, örgütsel adalet, örgütsel özdeşleşme, turizm işletmeleri. Ethical leadership, Organizational Justice, Organizational Identification, Tourism Establishments. [1]
   Günümüzde insan kaynaklarý yönetimi sürecinin temel fonksiyonlarýndan birisi olan bireysel performanslarýn ölçülmesi konusunda 360 derece geri besleme yöntemi; birden çok boyutu dikkate alarak daha objektif sonuçlara ulaþýlabilme imkâný vermesi sebebiyle ön plana çýkmaktadýr. [1]
   Human Resources Management [1]