Güncel Gönderiler

  • Zamana direnmek: Kişisel hafıza mekânları 

    Kırcı, Arzu Beril (Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2016)
    Tüm canlıların yaşamları boyunca öğrenmek ve yüzleşmek zorunda kaldığı en ürkütücü gerçeklik yok olmaktır. İnsanoğlu tarih boyunca önce varlığının anlamını sorgulamış, sonlu bir varlık olduğunu kavradıktan sonra bazen ...
  • Türkiye'de Kompozisyon Eğitiminin Problemleri 

    Yakın, Murat (X. Ulusal Müzik Eðitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı. 1, 1, 543-559, 2012)
    X. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 25-27 Nisan 2012 - NİĞDE TÜRKİYE'DE KOMPOZİSYON EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Murat Yakın Başkent Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ankara myakin@baskent.edu.tr PROBLEM ...