Toplam kayıt 170, listelenen: 1-20

  • Web servisleri tabanlı coğrafi bilgi sistemleri 

   Turan, Fırat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Açık kaynaklı cografi konumsal konsorsiyumu, cografi bilgi sistemleri komitesi olarak genis çapta bünyesinde çesitli sayıda veri modelleri ve çevrim içi servisleri adapte etmektedir. Web servis özelligi olmayan versiyonlara ...
  • Tıpçıt: tıbbi karar destek sistemi çekirdeği 

   Çorapçıoğlu, M.Erdem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Karar verme süreci incelendiğinde, karar vericinin, karar vermekle yükümlü olduğu probleme ilişkin geçmiş deneyimleri ve mevcut durumu değerlendirerek seçim yapması gerektiği görülür. Bu süreç sonucu probleme uygulanacak ...
  • Hipokrat-I: Bayes ağı tabanlı tıbbi teşhis destek sistemi 

   Yücebaş, Sait Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Klinik karar destek sistemleri; klinik kararlarda destek saglayan bilgisayar programlarıdır. Bu sistemler hekimlere, hastalara ait özel klinik bilgileri dikkate alarak karar verebilmeleri için yardım eder. Klinik karar ...
  • Coğrafi bilgi sistemlerinde geometri sınıf kütüphanesi 

   Hacıömeroğlu, Murat (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
   Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) dünyada ve ülkemizde sürekli gelisen bir ilgi alanı halindedir. Cografi Bilgi Sistemlerinde verilerin yapısı diger sistemlerden bazı farklılıklar göstermektedir. CBS’ler de veriler konumsaldır ...
  • Konumsal dizinleme yöntemlerinin karşılaştırılması 

   Ayhan, Murat, Seçkin (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Bilgisayar bilimlerinde yaşanan gelişmelerle ve bunların sonucu olarak üretilen teknolojilerin artmasıya birlikte coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve bilgisayar destekli tasarım (BDT) uygulamaları gibi temel veri tiplerinden ...
  • Protein homoloji tespitinde bir üst sınıflandırma yaklaşımı 

   Polatkan, Aydın Can (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Hesaplamalı biyoloji alanında sınıflandırma problemleri için makine öğrenme teknikleri sıkça ve geniş şekilde kullanılmaktadır. Bu teknikler, girdi olarak sabit uzunluklu nitelik vektörleri istemektedir. Bilindiği üzere ...
  • Saat kadranının optik görüntüsünden saatin kaç olduğunu anlayan görüntü sistemi 

   Kocatürk, İ.Umut (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Bu çalışmada, analog bir göstergesi (kadran) olan saatin, optik görüntüsünden saatin kaç olduğunu anlayan görüntü işlem sistemi olan saat okuma sistemi gerçekleştirilmiştir. Saat okuma sistemi ile akrep, yelkovan ve saniye ...
  • Aliev-panfilov modeli kullanarak kalbin elektriksel aktivitesinin 3-boyutlu simülasyonu 

   Cunedioğlu, Uğur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Kalbin elektriksel aktivitesi ile ilgili veriler kalbin fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Kalbin elektriksel aktivitesinin araştırılmasında deneysel ölçüm yöntemleri en çok kullanılan yöntemler olmalarına ...
  • WEB tabanlı Dublin Core metadata üretici tasarımı 

   Soykan, Sermet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Internetin sağladığı erişim kolaylığı web ortamına giren bilgi miktarını her geçen gün büyük ölçüde artırmaktadır. Öte yandan, durmadan artan bu büyük bilgi ambarından istenilen bilginin seçilmesi giderek zorlaşmaktadır. ...
  • Genelleştirilmiş yayılma problemi için karma çözüm yöntemi 

   Genç, Yiğit Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Bu çalışmada, günümüzde şebeke tasarım problemlerinde kullanılan Genelleştirilmiş Yayılma Problemi için yeni sezgisel çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Genetik Algoritma, Tavlama Benzetimi ve Kuş Sürüsü Algoritmasına ...
  • Ev ve işyeri otomasyonunun uzaktan çoklu yöntemle sağlanması 

   Üner, Armağan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada ev ve isyeri otomasyonunun uzaktan çoklu yöntemle saglanması amaçlanmıstır. Bu alanda yapılan önceki çalısmalarda uzaktan denetim ayrı ayrı kanallar üzerinden yapılmıstır. Yapılan bu çalısmada ise var olan ...
  • Bir işletmede kitlesel özel üretime yönelik hedef programlama tabanlı üretim planlama 

   Akbal, Esra (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada traktör imalatı yapan bir isletmede, kitlesel özel üretime yönelik hedef programlama tabanlı üretim planlama yaklasımının tasarımı ve gelistirilmesi gerçeklestirilmistir. Üretim planlama yaklasımı, ürün ...
  • Dismorfik hastalıkların görüntü analizi ile ayırt edilmesi 

   Sipahi, Mehmet Emre (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Dismorfiğin kelime anlamı insanın doğuştan şekil bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Dismorfik otozomal kromozom hastalıkların günümüzde en sık rastlanan sendromu trizomi 21 yani down sendromudur. Bu nedenle down sendromunun ...
  • Yarı otomatik ders program sistemi 

   Memiş, Gökhan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Çizelgeleme problemleri, belirli zaman aralıklarında kaynak kısıtlarını göz önünde bulundurarak makul bir sekilde atama gerektirir. Üniversiteler için ders programı hazırlama da bir çizelgeleme problemidir. Bu yerlestirme ...
  • Java teknolojileri ile bir milletvekili danışmanlık ve ziyaretçi takip sistemi geliştirilmesi 

   Baş, Erman Necip (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Günümüz teknoloji çağında bilgisayar kullanımı artık bir ihtiyaç haline gelmiştir ve bilgisayar her alanda özellikle de iş hayatımızda bizlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Ülkemizde, özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşlarında ...
  • Bir üretim işletmesinde bireysel performans değerleme sistemi kurulumu ve bir karar destek sistemi tasarımı 

   Öztürk, Sezen (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Sürekli gelişimi hedefleyen, uygun geri besleme sağlayan ve kariyer hedeflerine yönlendiren bir performans değerleme sisteminin kurularak hayata geçirilmesi firmanın daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada ...
  • Gezgin robotlarda eş anlı haritalama ve konum belirleme 

   Alp, Orkun (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Otonom gezgin robotlar görevlerini yerine getirmek için gezinim sırasında öncelikli olarak konumlarını belirlemelidir. Robot konumunun belirlenmesi odometrik veriler, algılayıcı ölçümler ve harita bilgilerinin ...
  • Web tabanlı eğitim sistemlerinde tekrar kullanılabilir içerik oluşturma 

   Küçükçoban, Alper Efe (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Arastırmanın genel amacı, web tabanlı egitim sistemlerinde tekrar kullanılabilir içerik olusturma ve olusturulan içerigin ögrenci basarısına olan etkisini belirlemektir. Bu genel amaç dogrultusunda, 2007–2008 Egitim - ...
  • e-Hastane sistemlerinin incelenmesi ve Java teknolojileri ile e-hastane uygulaması geliştirilmesi 

   Elibol, M. Çağrı (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Bir hastanenin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayakta veya yatırılarak tedavisi ile sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, her düzeyde ...
  • Sayısal süzgeç tasarımı ve uygulamaları 

   Ağoğlu, Erman Anıl (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Sinyal süzme; veri iletişimi, biyomedikal uygulamalar, askeri ve sivil elektronik sistemler, endüstriyel uygulamalar gibi içerisinde değişik sinyal işleme yöntemlerinin bulunduğu sistemlerde yaygın bir biçimde kullanılır. ...