Now showing items 1-1 of 1

    • Bilişim suçlarının sosyo-kültürel seviyelere göre algı analizi 

      İlbaş, Çığır (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
      Bu çalışmada, bilişim suçları algısının demografik faktörlere göre değişimi incelenmiştir. Farklı ülkelerin hukuk sistemlerine göre bilişim suçu sayılan fiilleri bireylerin ahlaki ve hukuksal düzlemde nasıl değerlendirdiklerini ...