Now showing items 1-1 of 1

    • MikroRNA veri tabanlarında bil getir-getirimi 

      Açıcı, Koray (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Büyük ve açık veri tabanlarında bulunan biyolojik deneylerin içerik tabanlı geri getirimi biyoenformatik ve hesaplamalı biyolojide güncel bir problemdir. Ġçerik-tabanlı getirimde genel olarak, herhangi bir deneysel üst-veri ...