Now showing items 1-1 of 1

    • İmar planlarının hazırlanması ve uygulanması 

      Namlı, Bilge Serin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Planlama kanunlar tarafından tanınan yetkiye dayanarak idarenin belli kademelerince yürütülen işlerdendir. Küreselleşme ile birlikte artan sanayileşme ve buna bağlı olarak nüfus yoğunluğunun kırsal kesimden kentlere ...