Now showing items 1-1 of 1

    • Memenin benign ve malign lezyonlarının ayrımında kantitatif elastografi 

      Çakır Peköz, Burçak (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016)
      Çalışmamızın amacı B- mod US’de saptanan meme lezyonlarının benign ve malign ayrımında kantitatif elastografinin etkinliğini araştırmak ve benign- malign meme lezyonlarının shear wave hızlarını karşılaştırarak, bu ...