Now showing items 1-1 of 1

    • Yazar, metin, okur sarmalında sinema ve müziğin alımlanması 

      Akınsel, Ahmet (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Sinema ve müzik insanları hem duygulanıma hem de düşünmeye iten iki sanat dalıdır. Seslerin bir araya getirilip kompozisyon haline getirildiği süreçte müzik, armoni, ritm ve zamanı bir araya getirerek bir anlatım ortaya ...