Now showing items 1-1 of 1

    • Türk iş hukukunda belirli süreli iş sözleşmelerinin haksız feshi 

      Taşkın, Şükriye Esra (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
      Belirli süreli is sözlesmeleri, sözlesmenin sona erme tarihinin taraflarca önceden belirlendiği sözlesmelerdir. Đs Kanununda getirilen özel düzenleme gereği, bu tür sözlesmeler ancak belirli süreli islerde veya belirli ...