Now showing items 1-1 of 1

    • Gram negatif bakteriyemi etkenleri ve artan antibiyotik direnci 

      Şeşen, Zehra Nur (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017)
      Medikal gelişmelere rağmen son yıllarda bakteriyemi ve sepsis riski artmaktadır. Bunun en büyük sebebi ileri yaş popülasyonunun artması, kronik hastalığı olan kişilerin yaşam sürelerinin uzaması, immünsupresif ilaçların ...