Now showing items 1-2 of 2

  • Ankara'nın kent markalaşması çerçevesinde kent imajı'nın incelenmesi 

   Tokuroğlu, Seda (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Günümüzde yaşanan küresel rekabetle beraber şehirlerin imaj anlayışları da değişime uğramaktadır. Tüketicilerin istek ve talepleri sürekli değişmektedirler ve teknolojik gelişmelerle birlikte aynı fırsatı sunan şehirler ...
  • Avrupa Birliği güvenlik ve terör 

   Şahinoğlu, Sinem (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’nde terör, terörizm ve güvenliğin araştırılmasıdır. Terörizm, tüm dünyayı şiddet ve korku yayarak tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın büyük bir bölümünde olduğu ...