Now showing items 1-1 of 1

    • Türk kuyumculuk sektöründe güvenin karanlık yüzü: Nitel bir değerlendirme 

      Cantekin, Hatice Müge (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      Bu çalışma Gargiulo ve Ertuğ‟un (2006) kuramsal modelinden yola çıkarak güvenin karanlık yüzünü araştırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda güvenin „karanlık yüzüne‟ ilişkin çıktılar olarak tanımlanan kör inanç, rehavet ...