Now showing items 1-1 of 1

    • Bankacılık sektörü açısından piyasa disiplini: Türkiye uygulaması 

      Aktaş Bozkurt, Melike (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Basel Komitenin ‘üçüncü yapısal blok’ çerçevesinde, piyasa disiplini ve kamuya açıklama kavramlarını ön plana çıkarması ile finansal piyasaların risk yönetimi kontrolünde, piyasa disiplini uygulama etkinliği akademik ...