Now showing items 1-1 of 1

    • İflâs Davasının Hukukî Mahiyeti 

      Özbek, Mustafa Serdar (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, Say.1, cilt.61, s.207-274,, 2012)
      Tüm iflâs yollarına uygulanan iflâs hukuku hükümleri, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda (İİK) düzenlenmiştir. İflâs takipleri, münferit alacaklının değil, grup olarak tüm alacaklıların tatmini üzerinde yoğunlaşır. İflâs ...