Now showing items 1-1 of 1

    • Bir manyetik füzyon nükleer reaktörünün nötronik analizinin yapılması 

      Karakoç, Alper (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada, ilk duvar yükü 5 MW/m2 ve 500 MW füzyon gücü değeri için küresel geometride manyetik füzyon reaktörü modellemesi tamamlanmıştır. Modellenen füzyon reaktöründe plazma bölgesinde D-T yakıtı kullanılmıştır. ...