Now showing items 1-1 of 1

    • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 

      Özbek, Mustafa Serdar (, 2013)
      Bir icra takibinin amacı, alacaklıların alacak talebinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Günümüzde icra ve iflâs sisteminin etkin işlememesi, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz etkilemekte ve adalet hizmetlerine ...