Now showing items 1-1 of 1

    • Çocuklarda epilepsi varlığında eferent işitme sisteminin değerlendirilmesi 

      Aykurt, Ayşe (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuklarda epilepsi varlığının medial olivokoklear sistem aktivitesi üzerine olan etkilerinin araştırılması, kontralateral supresyon testlerini kullanarak epilepsi tanılı çocuklarda koklea ve ...