Now showing items 1-1 of 1

    • İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi 

      Özbek, Mustafa Serdar (Çalışma ve Toplum, 2012, Say.4, cilt.35, s.11-39,, 2012)
      İşveren, geçerli bir sebep olmadan iş sözleşmesini feshederek işçiyi işten çıkarırsa, iş güvenmesi kapsamında işçi, iş mahkemesinden işe iadesi yönünde bir hüküm verilmesini talep etme hakkına sahiptir. İş iade davasında ...