Now showing items 267-286 of 3077

  • Avrupa Birliği 2004 genişlemesinin kobiler üzerindeki olası ekonomik etkileri 

   Yonar, Özlem (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2006)
   Bu tezde Avrupa Birliği 2004 genişlemesinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) üzerindeki olası ekonomik etkileri konusu işlenmiştir. Avrupa Birliği 1 Mayıs 2004’te tarihindeki en büyük ve en zorlu genişlemesini ...
  • Avrupa Birliği eğitim politikasının öncelikleri: kavramsal bir analiz 

   Sungur, Derya (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmanın amacı, AB egitim politikasının önceliklerini bazı analitik araçlar yardımıyla tartısmaktır. Modern toplumlarda egitimin ekonomik, toplumsal ve siyasi-ideolojik olmak üzere üç temel islevi oldugu ve bu ...
  • Avrupa Birliği güvenlik ve terör 

   Şahinoğlu, Sinem (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’nde terör, terörizm ve güvenliğin araştırılmasıdır. Terörizm, tüm dünyayı şiddet ve korku yayarak tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın büyük bir bölümünde olduğu ...
  • Avrupa Birliği kültür politikaları'nın Avrupa kimliği üzerine etkileri 

   Tolunay, Selin (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalışmada Avrupa Birliği kültür politikalarının Avrupa kimliği üzerine etkileri incelenmiştir. İlk bölümde çalışmanın amacı ve içeriği belirlenmiş, konunun hangi aşamalar ile ele alınacağı özetlenmiştir. Çalışma ...
  • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Bir icra takibinin amacı, alacaklıların alacak talebinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Günümüzde icra ve iflâs sisteminin etkin işlememesi, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz etkilemekte ve adalet hizmetlerine ...
  • Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji dinamikleri ve Türkiye'nin uyumu 

   Adıgüzel, Gözde Ece (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Enerji, insan hayatının her alanında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bugünün enerji kaynakları, artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte değişim göstermektedir. Bu nedenle enerji kaynakları yerini, aşamalı olarak ...
  • Avrupa Birliği, Türkiye ve Terör 

   Seren, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  • Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007, Say.68, cilt.-, s.265-320,, 2007)
   Avrupa Birliğinde alternatif uyuşmazlık çözümüne (Alternative Dispute Resolution, ADR) ilgi giderek artmaktadır. Bu artışın üç temel nedeni vardır. Birinci neden, kişilerin günlük hayatlarında, genel olarak adalete erişimi ...
  • AVRUPA BİRLİĞİ VE 3 EKİM SONRASI SÜREÇ 

   Bulunç, Ahmet Zeki (, 2005)
  • "Avrupa güvenliğinde Türkiye'nin değişken konumu: AGSP ve Türkiye" 

   Olkaç, Pınar (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2008)
   Bu tez, Avrupa Birligi’nin bir süreden beri gelistirmeye çalıstıgı Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimligi ve Politikası içerisinde Türkiye’nin yerini ve önemini analiz etmek amacıyla hazırlanmıstır. Bu çalısmada AGSP ve ...
  • Avrupa kimliği inşa süreci ve Türkiye - AB ilişkileri 

   Kılıç, Aylin (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, 1959 yılında Türkiye‟nin gerçekleştirmiş olduğu ortaklık başvurusu ile Soğuk Savaş dönemi içerisinde başlamıştır. “Güvenlik kaygısının” hakim olduğu bu dönemde taraflar ...
  • Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi 

   Özbek, Mustafa (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, Say.1, cilt.-, s.183-231,, 2007)
   Medenî yargı bazı ülkelerde uzun sürdür krizdedir. Artan giderler ve aşırı kalabalık mahkemeler yüzünden adalet herkes için erişilebilir değildir. Bu adlî tıkanıklık, adalete eşit erişimin reddedilmesine yol açmıştır. ...
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Aile Arabuluculuğu Konulu Tavsiye Kararı 

   Özbek, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,2 ,- ,71-102, 2005)
   Avrupa Konseyi bünyesinde aile arabuluculuğu üzerinde yapılan çalışmalar, son on yıldır yoğun bir şekilde devam etmektedir. İspanya da (Cadiz) 20-22 Nisan 1995 tarihlerinde gerçekleştirilen Gelecekte Aile Hukuku konulu ...
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Konulu Tavsiye Kararı 

   Özbek, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, Say.1, cilt.-, s.71-102,, 2005)
  • Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler 

   Özbek, Mustafa (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, Say.1, cilt.-, s.207-292,, 2008)
  • Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası 

   Mahmutoğulları, Serhal Nur (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   The profession of law is an important mediator between the justice and the individual in terms of representing defense as a part of fair hearing and providing individuals to use their constitutional rights and liberties. ...
  • Avukatlıkla Bağdaşabilen Akademik Unvanlar 

   Özbek, Mustafa (Ankara Barosu Dergisi, 2012, Say.1, cilt.2012, s.18-42,, 2012)
   1136 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatlık mesleğine kabul şartları, avukatın hak ve ödevleri, barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin teşkilât yapısı, avukatlık sözleşmesi ve adlî yardım gibi avukatlık hukukunun temel kurallarını ...
  • Awareness of Skin Cancer, Prevention, and Early Detection among Turkish University Students 

   Ugurlu, Ziyafet; Isik, Sevcan Avci; Balanuye, Berrak; Budak, Elif; Elbas, Nalan Ozhan; Kav, Sultan (2016)
   Objective: The aim of this study was to determine the awareness about skin cancer, prevention, and early detection among university students. Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out with 404 students ...
  • Azami genlik algılı yüksek çözünürlüklü zaman-frekans analizi 

   Çelik, Yusuf Görkem (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, sayısal ses işaretlerinin incelenmelerinde sıklıkla kullanılan literatürde mevcut farklı tür zaman–frekans analizleri incelenmiş ve kısa zamanlı Fourier dönüşümü temel alınarak yüksek zaman ve frekans ...