Now showing items 267-286 of 3291

  • Atypical Herpetic Corneal Endothelitis:: A Case Report 

   Karalezli, Aylin; Kucukoduk, Ali; Bozkurt, Banu (2016)
   Corneal endotheliitis; frequently caused by viruses, is a disorder in which corneal endothelium is the primary site of the inflammation. We discuss a case of atypical herpetic endotheliitis presented with unilateral diffuse ...
  • Atypical Intrapapillary Hemorrhage in a Patient with Glaucoma 

   Gungor, Sirel Gur; Ozisik, Gulce Gokgoz; Akman, Ahmet; Asena, Leyla (2015)
   A 73-year-old man presented for routine follow-up. There were primary open-angle glaucoma, diabetes mellitus, and usage of acetylsalicylic acid in patient's history. Dilated fundus examination demonstrated cup hemorrhage ...
  • Audio-Vestibular Findings in Increased Intracranial Hypertension Syndrome 

   Coban, Kubra; Aydin, Erdinc; Ozluoglu, Levent Naci (2017)
   OBJECTIVE: Idiopathic intracranial hypertension (IIH) can be manifested by audiological and vestibular complaints. The aim of the present study is to determine the audio-vestibular pathologies and their pathophysiologies ...
  • Author response: Papillary RCC and oncocytoma: Longer follow-up reported 

   Ozer, Cevahir; Goren, Mehmet Resit; Egilmez, Tulga; Bal, Nebil (2015)
  • Authors at the boundary: Interaction of local and general scientific literature 

   Baskici, Cigdem; Atan, Suat; Ecil, Yavuz (2018)
   How a scientific literature is shaped both at the local and general level is an important question to answer. One practical way of achieving this task is to identify the roles played by authors (academicians) as actors ...
  • Automatic Detection of Aerial Vehicle in Cloudy Environment by Using Wavelet Enhancement Technique 

   Pakfiliz, Ahmet G. (2017)
   Automatic target detection of surface to air surveillance and tracking systems in video applications is an important issue, because it is the first step for track initiation and continuity. Target detection can be readily ...
  • Avrupa Anayasasının oluşumu: kavramlar ve problem alanları 

   Okmen, Muzaffer Tayfun (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2005)
   Avrupa Birligi için bir anayasa olusturulması süreci, iç ve dıs dinamiklere baglı gelisen bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıstır. Birinci bölümde, anayasanın ne anlama geldigi ve mantıgının ne oldugu tanımlanmakta ve ...
  • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 

   Özbek, Mustafa Serdar (, 2013)
   Bir icra takibinin amacı, alacaklıların alacak talebinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Günümüzde icra ve iflâs sisteminin etkin işlememesi, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz etkilemekte ve adalet hizmetlerine ...
  • Avrupa Birliği 2004 genişlemesinin kobiler üzerindeki olası ekonomik etkileri 

   Yonar, Özlem (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2006)
   Bu tezde Avrupa Birliği 2004 genişlemesinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) üzerindeki olası ekonomik etkileri konusu işlenmiştir. Avrupa Birliği 1 Mayıs 2004’te tarihindeki en büyük ve en zorlu genişlemesini ...
  • Avrupa Birliği eğitim politikasının öncelikleri: kavramsal bir analiz 

   Sungur, Derya (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmanın amacı, AB egitim politikasının önceliklerini bazı analitik araçlar yardımıyla tartısmaktır. Modern toplumlarda egitimin ekonomik, toplumsal ve siyasi-ideolojik olmak üzere üç temel islevi oldugu ve bu ...
  • Avrupa Birliği güvenlik ve terör 

   Şahinoğlu, Sinem (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2015)
   Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’nde terör, terörizm ve güvenliğin araştırılmasıdır. Terörizm, tüm dünyayı şiddet ve korku yayarak tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın büyük bir bölümünde olduğu ...
  • Avrupa Birliği kültür politikaları'nın Avrupa kimliği üzerine etkileri 

   Tolunay, Selin (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalışmada Avrupa Birliği kültür politikalarının Avrupa kimliği üzerine etkileri incelenmiştir. İlk bölümde çalışmanın amacı ve içeriği belirlenmiş, konunun hangi aşamalar ile ele alınacağı özetlenmiştir. Çalışma ...
  • Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Bir icra takibinin amacı, alacaklıların alacak talebinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Günümüzde icra ve iflâs sisteminin etkin işlememesi, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz etkilemekte ve adalet hizmetlerine ...
  • Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji dinamikleri ve Türkiye'nin uyumu 

   Adıgüzel, Gözde Ece (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Enerji, insan hayatının her alanında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bugünün enerji kaynakları, artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte değişim göstermektedir. Bu nedenle enerji kaynakları yerini, aşamalı olarak ...
  • Avrupa Birliği, Türkiye ve Terör 

   Seren, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  • Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

   Özbek, Mustafa (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007, Say.68, cilt.-, s.265-320,, 2007)
   Avrupa Birliğinde alternatif uyuşmazlık çözümüne (Alternative Dispute Resolution, ADR) ilgi giderek artmaktadır. Bu artışın üç temel nedeni vardır. Birinci neden, kişilerin günlük hayatlarında, genel olarak adalete erişimi ...
  • AVRUPA BİRLİĞİ VE 3 EKİM SONRASI SÜREÇ 

   Bulunç, Ahmet Zeki (, 2005)
  • "Avrupa güvenliğinde Türkiye'nin değişken konumu: AGSP ve Türkiye" 

   Olkaç, Pınar (Başkent Üniversitesi Avrupa Biriliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2008)
   Bu tez, Avrupa Birligi’nin bir süreden beri gelistirmeye çalıstıgı Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimligi ve Politikası içerisinde Türkiye’nin yerini ve önemini analiz etmek amacıyla hazırlanmıstır. Bu çalısmada AGSP ve ...
  • Avrupa kimliği inşa süreci ve Türkiye - AB ilişkileri 

   Kılıç, Aylin (Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, 1959 yılında Türkiye‟nin gerçekleştirmiş olduğu ortaklık başvurusu ile Soğuk Savaş dönemi içerisinde başlamıştır. “Güvenlik kaygısının” hakim olduğu bu dönemde taraflar ...