DSpace@Baskent is a growing collection of Baskent University's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

 • Server vırtualızatıon for enterprıses and an applıcatıon 

  Milli, Onur (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  The popularity of virtualization has increased considerably during the past few decades. One claim that virtualization is not a brand new technology. It is known that the concept of virtualization has its origins in the ...
 • Assocıatıng mıcrorna wıth ıts chemotherapy resıstance 

  İğdeli, Muratcan (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Genes are regulated by several factors including tiny molecules, called microRNAs. This regulation affects several processes in the cell. Recent findings suggest that microRNAs play important role in resistance to certain ...
 • Performance analysis of uplink throughput wıth changing active set size ın cellular radıo systems 

  Çağdaş Soy, İsmet (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Genişband Kod Bölmeli Çoklu Giriş, yüksek yukarı yönlü data transferini destekler. Yumuşak geçiş, servislerin devamlılığına ve genişletilmiş kaliteye yardımcı olur. Hücresel ağ performansı yumuşak geçiş parametresine ...
 • Genelleştirilmiş seçici gezgin satıcı problemleri için yeni matematiksel modeller 

  Gürkan Altunsoy, Gözde (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Oryantiring Problemi (OP) diğer adıyla Seçici Gezgin Satıcı Problemi (SGSP), bir gezginin bir başlangıç düğümünden (merkez, depo) başlayarak, belirli bir maliyet (zaman veya mesafe) kısıtı altında, en yüksek getiriyi ...
 • İvmeölçer sinyallerinin ileri yöntemlerle analizi 

  Pınar, Duygu (Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, titreşim analizi için kullanılan ivmeölçerli sinyallerin ürettiği durağan olmayan sinyallerin tanımlanması ve kestirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle ataletsel ölçüm birimi üzerindeki ivmeölçerden her üç eksende ...

View more